Show simple item record

Operational risks prevention of letter of credit transactions in foreign trade

dc.contributor.advisorDurmuş Dündar
dc.contributor.authorŞirinpınar, Arlin
dc.date.accessioned2014-09-18T07:19:40Z
dc.date.available2014-09-18T07:19:40Z
dc.date.issued2012-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/691
dc.description.abstractBu çalışmanın konusu, dış ticarette akreditif işlemlerinde karşılaşılan operasyonel risklerin saptanmasıdır. Hedef ise, bu risklerin akreditif işleme konmadan önce en etkin biçimde minimize edilme yollarının sağlanması ve uygulanmasıdır. Tezin ikinci bölümünde dış ticarette yer alan ödeme yöntemleri anlatılmış, detaylı bir şekilde özelliklerinden, işlevlerinden ve risklerinden söz edilmiştir. Üçüncü bölümde, akreditifin ne olduğu anlatılmış ve 2007 yılında UCP'nin güncellenmesiyle birlikte meydana gelen değişiklikler belirtilmiştir. Son olarak, akreditifin uygulanmasında meydana gelebilecek olan operasyonel riskler tartışılmış ve bu riskleri önleyebilmek için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği savunulmuştur.Economicstr_TR
dc.description.abstractThe subject of this study is to determine operational risks of letter of credit transactions in foreign trade. Target is to minimize these risks and apply them the most efficient way before the payment. In the second part of this thesis, payment methods of foreign trade described in detailed way, and also their features, functions and risks are mentioned. In the third part of this thesis, explained that what is a letter of credit and what changes are occurring in 2007 with an update of UCP revision. Finally, operational risks which may arise in implementing to the letter of credit in order to avoid these risks is discussed and defended what measures shoul be taken.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectDış Ticarette Ödeme Yöntemleritr_TR
dc.subjectAkreditiftr_TR
dc.subjectOperasyonel Risklertr_TR
dc.subjectEconomicstr_TR
dc.subjectBusiness Administrationtr_TR
dc.subjectPayment Methods in Foreign Tradetr_TR
dc.subjectLetter of Credittr_TR
dc.subjectOperational Riskstr_TR
dc.titleDış ticarette akreditif işlemlerinde operasyonel risklerin önlenmesitr_TR
dc.titleOperational risks prevention of letter of credit transactions in foreign trade
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record