Show simple item record

dc.contributor.advisorBerksoy, Binhan Oğuz
dc.contributor.authorSelim, Ömer
dc.date.accessioned2017-10-27T11:35:07Z
dc.date.available2017-10-27T11:35:07Z
dc.date.issued2012-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1800
dc.description2008 Global crisis was the sharpest crisis which lived until now. The influence area of this crisis was too large. More or less all national economies negatively affected from this crisis. Turkey could be exit from this crisis by relatively less affecting and getting less damage. In this there were effects of after the 2001 Banking crisis taking measures within the country. In general crises are forming with bad economy policies. For not coming face to face with the economic crises, there are need to apply real economy policies in the countries. In the world foreign direct investment movements have also affected from the 2008 Global crisis. Together with this crisis in the world made foreign direct investments decreased. Only in 2010 a recovery could be seen on this subject. The main purpose of this thesis is putting forth that how and which amount the direct foreign investments affected by the 2008 Global crisis in the world.tr_TR
dc.description.abstract2008 Küresel krizi şimdiye kadar yaşananların en şiddetlisi olmuştur. Krizin etki alanı çok geniş olmuştur. Az ya da çok tüm ülkelerin ekonomileri bu krizden olumsuz etkilenmiştir. Türkiye bu krizden göreceli az etkilenerek ve zarar görerek çıkabilmiştir. Bunda ülkede 2001 Bankacılık krizi sonrasında alınan önlemlerin payı bulunmaktadır. Genel olarak krizler kötü ekonomi politikalarından kaynaklanmaktadır. Bir daha krizlerle karşı karşıya kalmamak için ülkelerde reel ekonomi politikaları uygulanması gerekmektedir. 2008 Küresel krizinden dünyadaki doğrudan yabancı yatırım hareketleri de etkilenmiştir. Bu krizle birlikte dünyada yapılan doğrudan yabancı yatırımlar azalmıştır. Ancak 2010 yılında bu konuda bir düzelme olmuştur. Bu tezin ana amacı da doğrudan yabancı yatırımların dünyada 2008 Küresel krizinden nasıl ve ne miktarda etkilendiğini ortaya koymaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectDoğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarıtr_TR
dc.subjectForeign Direct Investmentstr_TR
dc.subjectEkonomik Kriz 2008tr_TR
dc.subjectEconomical Criss 2008tr_TR
dc.subjectYabancı Sermaye Yatırımlarıtr_TR
dc.subjectForeign Capital Investmentstr_TR
dc.subjectYatırımlartr_TR
dc.subjectInvestmentstr_TR
dc.titleDünyada ve Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım hareketlerinde krizin etkisi: 2008 krizi özelinde bir incelemetr_TR
dc.title.alternativeThe effects of crisis in the World and Turkey on the movements of foreign direct investment : 2008 a study specific to crisis
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record