OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere Haziran 2014 yılında kurulmuştur. OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Bölüm&Birim&Merkez [189]
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education [170]
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences [1208]
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law [315]
İdari Birimler / Administrative Affairs [0]
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences [386]
İKÜ Dergiler / IKU Journals [1117]
İKÜ Tezler / IKU Theses [850]
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools [50]
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture [519]
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering [524]
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences [63]
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design [173]

Daha Fazla