Recent Submissions

 • Androgojik yaklaşımlar çerçevesinde kurumsal akademilerin Türkiye'de konumlandırılması 

  Alioğlu, Buse (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
  Bilginin sürekli olarak değiştiği ve geliştiği günümüzde, işletmelerin de iş süreçleri ve insan kaynağı beklentileri de değişime uğramaktadır. Bu noktada beşeri sermayenin yeni süreçlere uygun hale getirilmesi hususunda ...
 • K-means algoritmasının sigorta sektöründe uygulanması 

  Akgöz, Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
  Veri madenciliği bir veri ambarında, veriler üzerindeki gizli bağlantıları ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Verinin bulunduğu her ortamda ham veriler anlamlı hale getirilerek bilgi keşfi işlemine veri madenciliği ...
 • Belediyelerde İdari Vesayet Sistemi 

  Çaykara, Utku Caner; Çaykara, Utku Caner (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
  Ülkemizde kamu hizmetlerinin yerel gereksinimlere uygun ve zamanında uygulanabilmesi bakımından merkezi idareye hiyerarşik bağlı olan ve kuruluşları çok eskilere dayanan taşra birimleri oluşturulmuştur ancak bu teşkilatlar ...
 • e-ticarette tüketici satın alma karar süreci: İnternet alışverişinde kasko ve trafik sigortası karşılaştırma sitelerinin incelenmesi 

  Kutlu Hızlan, Saadet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Günümüz koşullarında teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler sigortacılık sektörünü de etkisi altına almış, sektörde dijitalleşme ile başlayan süreç sigorta ürünlerinin internet üzerinden pazarlanması ile devam etmiştir. ...
 • X ve Y kuşağında örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi 

  Özkaynak, Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Bu tez çalışmasının amacı X ve Y kuşağına ait bireylerin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık kavramlarına bakış açılarını araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.Araştırma kapsamında X kuşağı ve Y kuşağına ...
 • Tekstil işletmelerinde tersine lojistik uygulamaları üzerine bir çalışma 

  Ezici, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma, tersine lojistik kavramının ortaya çıkışını, uygulama süreçlerini, sağladığı avantajları, uygulamada yaşanan sıkıntıları ve Türkiye tekstil sektöründeki bilinirlik ve uygulanma durumu hakkındadır. Ayrıca tekstil ...
 • İşletmelerde kurumsal kaynak planlaması (ERP) uygulamalarına geçişin iş süreçleri üzerindeki etkisi: Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. örneği 

  Bozpınar, Bürge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmada, ileri bilgi teknolojileri içinde yer alan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminin iş süreçlerinde etkin olduğu yerler incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma, ERP sisteminin genel özellikleri ve gelişimiyle ...
 • İçgüdüsel satın alma kavramı ve kişilik ilişkisi: Mobil uygulamalara yönelik bir araştırma 

  Akarsu, Seda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
  Araştırmanın amacı mobil uygulamalardan alışveriş çerçevesinde içgüdüsel satın alma eğilimi, içgüdüsel satın alma davranışı ve kişilik arasındaki ilişkiyi incelemektir. İçgüdüsel satın alma davranışı literatürde daha önce ...
 • Endüstri 4.0 vizyonunun üretim süreçlerinde getireceği verimlilik 

  İnan, Ethem Çağrı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Günümüz acımasız rekabet ortamında işletmeler varlıklarını sürdürmek ya da büyümek için sürekli gelişen üretim ve yönetim yöntemlerini yakından takip etmelidirler. Üreticiler açısından olayı değerlendirdiğimizde bu ...
 • Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının karşılaştığı finansal sorunların tespiti ve sorunlara çözüm önerileri: Hastanelerde bir araştırma 

  Özen, Eda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Sağlık kuruluşları, ülkede uygulanmakta olan sağlık sisteminin yapı taşı olup finansal açıdan etkin yönetimi sağlık reformlarının etkisiyle günümüzde daha çok önem kazanmıştır. Sağlık kuruluşlarının temel amacı, kişileri ...

View more