Show simple item record

The Effects of Cognitive Styles on the Design Processes of Freshman Students of Architecture

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecture Makaleler / Articlestr_TR
dc.contributor.authorErkan Yazıcı, Yasemin
dc.date.accessioned2018-11-15T07:31:16Z
dc.date.available2018-11-15T07:31:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier2tr_TR
dc.identifier2tr_TR
dc.identifier2tr_TR
dc.identifier.issn2147-6683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3366
dc.description.abstractBu çalışmada, İstanbul Kültür Üniversitesi, ilk yıl Mimarlık Bölümü öğrencilerinin bilişsel stillerinin tasarım sürecine etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, birinci sınıf mimarlık öğrencilerinden rastgele seçilen 20 öğrenciye Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen düşünme stili envanterinin bilişsel stil ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre 6 öğrencinin bütünsel, 6 öğrencinin ayrıntısal ve 8 öğrencinin karma bilişsel stile sahip olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra mekansal deneyimin açığa çıkmadığı ve mekansal deneyimin açığa çıktığı iki aşamalı deneysel bir çalışma yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmanın süreci video kamera ile kaydedilmiş ve çalışma sonrasında öğrencilerle tasarım sürecini anlattıkları görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın süreci protokol analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve öğrencilerin bilişsel stilleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin tasarım süreci ve bilişsel stilleri arasında anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study investigates the impact of the cognitive style on the design processes of freshman students of architecture. The cognitive dimension of the Sternberg and Wagner’s (1992) Thinking Style Inventory was used to assess the cognitive styles of the randomly selected 20 freshman students of architecture who have participated in this study which showed that 6 of the students had holistic, 6 of the students had analytical and 8 of the students had mixed cognitive styles. This was followed by a two phase experimental study the first phase of which was designed not to evoke spatial experience and the second phase was designed to evoke spatial experience. Entire experimental study was video taped and the students were asked to explain their design processes in the interview session right after the experimental study. Design processes of the students were analized through protocol analysis and evaluated in relationship with their respective cognitive styles. The results of this study indicate that there is a significant relationship between the cognitive styles and design processes of students.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationArtiumtr_TR
dc.subjectİlk yıl mimari tasarım eğitimitr_TR
dc.subjecttasarım sürecitr_TR
dc.subjectbilişsel stilleritr_TR
dc.subjectprotokol analizitr_TR
dc.subjectFirst year architecture design education
dc.subjectdesign process
dc.subjectcognitive styles
dc.subjectprotocol analysis
dc.titleİlk Yıl Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişsel Stillerin Tasarım Sürecine Etkisitr_TR
dc.titleThe Effects of Cognitive Styles on the Design Processes of Freshman Students of Architecture
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID112309tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record