Publication:
Yargı Kararlarının İdarece Uygulanmaması Durumuna Fransız Hukukunda Getirilen Çözüm: Yargısal Emir

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
SEYHAN, SERKAN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Hukuk devleti ilkesi, çağdaş ve demokratik bir devlet olmanın öncelikli şartlarındandır. Hukuk devleti ilkesinin varlığından bahsedilebilmesi için belli başlıgereklerin yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu gereklerden birisi de idarenin yargısal denetimi ve yargı makamlarınca alınan kararların gereklerinin idare tarafından süratle yerine getirilmesinin sağlanması ihtiyacıdır. Çalışmada bu bağlamda idari yargı kararlarının uygulanmaması durumuna Fransız Hukukunda getirilen bir çözüm olarakyargısal emir kurumu tarihsel evrimi ile birlikte ele alınacak ve bu kurumun Türk Hukukunda ne denli karşılık bulduğu üzerinde durulacaktır.
Description
Keywords
İdari İşlem
Citation
SEYHAN, S. (2016). YARGI KARARLARININ İDARECE UYGULANMAMASI DURUMUNA FRANSIZ HUKUKUNDA GETİRİLEN ÇÖZÜM: YARGISAL EMİR. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(2-Cilt 2 (Özel Sayı)), 561 - 583.