Publication:
Yurt Dışında Vergi İncelemesi - Türkiye’nin Yapmış Olduğu Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmaları ile OECD Modeli’nin Karşılaştırılması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Uluslararası ticaretin yaygınlaşması ile beraber, hem zararlı vergi rekabe- tini önlemek hem de mükellefleri takip edebilmek oldukça güçleşmiştir. Bu durum ise vergi idarelerini, uluslararası anlamda işbirliği yapmaya itmiştir. Bu bağlamda devletler ikili anlaşmalar ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve vergi konularında bilgi değişimi anlaşmalarının yanı sıra, bir devletin egemenlik sahası içerine girerek vergi incelemesine katılma imkânına da kavuşmuşlardır. Türkiye, Bermuda ve Jersey ile imzalamış olduğu Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmaları çerçevesinde, yabancı bir vergi idaresi yetkilisinin kendi ülkesinde vergi incelemesine katılacağını kabul etmiş ve böylece, uluslararası anlamda işbirliğine imza atmıştır. Tüm bu uluslararası gelişme- ler çerçevesinde OECD’de Vergi Konularında Bilgi Değişimi Hükümlerinin Uygulan- ması Hakkında Kitapçık hazırlamış ve kitapçığın altıncı bölümünde yurt dışı vergi ince- lemesi çalışmasına yer vermiştir. Bu çalışmamızda, Türkiye’nin imzalamış olduğu Vergi Konularında Bilgi Değişi- mi Anlaşmalarına göre yurt dışında vergi incelemesinin, OECD tarafından hazırlanan kitapçığın, yurt dışında vergi incelemesi adlı çalışmasına uygun olup olmadığı saptan- maya çalışılacaktır.
Description
Keywords
Yurt Dışında Vergi İncelemesi
Citation
CANGÜLOĞLU, Y. (2016). YURT DIŞINDA VERGİ İNCELEMESİ -TÜRKİYE’NİN YAPMIŞ OLDUĞU VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMALARI İLE OECD MODELİ’NİN KARŞILAŞTIRILMASI-. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(2-Cilt 1), 403 - 414.