Publication:
Gerçek Kişilerce Gerçekleştirilen Aval İşlemlerine, TBK M.603 Hükmü Uyarınca Kefaletin Şekline, Kefil Olma Ehliyetine ve Eşin Rızasına İlişkin Hükümler Uygulanacak Mıdır?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
TBK m.603 hükmü uyarınca, aval işleminde, aval verenin, sorumlu olaca- ğı azami miktarı kendi el yazısıyla yazması ve şayet evli ise eşinin de aval verilmesin- den önce ya da en geç aval verilmesi işlemi sırasında rızasını yazılı olarak vermesi ge- rekmektedir. Buna karşılık aval verenin, aval işleminin tarihini ve müteselsil olarak sorumlu olacağını kendi el yazısıyla yazması gerekli değildir.
Description
Keywords
Kefalet
Citation
ALTOP, A. (2016). GERÇEK KİŞİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN AVAL İŞLEMLERİNE, TBK M.603 HÜKMÜ UYARINCA KEFALETİN ŞEKLİNE, KEFİL OLMA EHLİYETİNE VE EŞİN RIZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANACAK MIDIR?. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(1-Cilt 2), 291 - 303.