Person:
AKBAŞ, GAMZE

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Öğr.Gör.
Last Name
AKBAŞ
First Name
GAMZE
Name

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • PublicationOpen Access
  İznik’te Erken Dönem Osmanlı Mimarisi Örnekleri: Zaviye, İmaret, Cami
  (Deniz Yengin, 2020) AKBAŞ, GAMZE; ERÇETİN, ARZU; KUTLU, RANA
  İznik, tarihsel süreç içerisinde çeşitli uygarlıkları içinde barındırmış olup, bu dönemlere ilişkin etnografik eserleri, kalıntıları ve sivil yapıları sergileyen bir açık hava müzesi olma özelliğine sahiptir. Tarih boyunca ana ticaret yolları üzerinde bulunan İznik, stratejik açıdan önemli bir yere sahip olmuştur; bu durum kente ekonomik ve kültürel açıdan canlanmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışmanın amacı, erken Osmanlı dönemine odaklanarak “zaviye, imaret ve cami” örnekleri üzerinden İznik’in önemli yapılarının kuramsal bir çerçevede yeniden incelenmesidir. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürünü içinde barındıran kentte uygulanan plan şemaları gözden geçirilerek, çalışma zaviye, imaret ve cami yapılarıyla sınırlandırılmaktadır. “Erken Osmanlı mimarisi”nin önemli bir parçası olan İznik, bu çalışma kapsamında incelenirken, Türk yapı sanatının merkezi olarak kabul edilen bu mimari eserlerin önemi yeniden vurgulanmaktadır. Örnek seçilen yapılar ile ilgili literatür taraması ve yerinde fotoğraflama tekniği gerçekleştirilmiştir. Bu tarihi yapıların seçilme nedeni dönemin ilk örnekleri arasında yer almaları ve yapı yapım özelliklerinin tarihe ışık tutmasıdır.
 • PublicationOpen Access
  Görsel İmgeleme Aracı Olarak Mekânın Arka Planını Semiyolojik Çerçevede İncelemek
  (ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ, 2020) AKBAŞ, GAMZE; ERÇETİN, ARZU
  Semiyoloji, 20. Yüzyılda literatür çalışmalarında etkisini dikkate değer şekilde göstermiş ve gerek mimarlık alanında gerek görsel kültür açısından inceleme konusu olması kaçınılmaz hale gelmiştir. İnsan ve dünya arasındaki bağlantının nasıl gerçekleştiğini sorgulayan “semiyoloji”, iletişim çalışmalarında önemli bir disiplin olarak yerini almaya başlamıştır. “Temsil etme” anlamına gelen “semiyoloji”, bu çalışmada anahtar rol oynamakta olup, karikatür, resim, makale gibi görsel kültüre ilişkin materyaller üzerinden mekân analizi yapılmaktadır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında semiyoloji kaynak olarak kullanılarak, iç mimari alanında mekân okumasına yönelik farklı bir bakış açısının sunulması amaçlanmaktadır. Çünkü mekân insan ile varolmakta ve deneyimler ile anlamlanmaktadır. Bu nedenle kullanıcıya verilen her imaj semiyolojik anlamda önem kazanmaktadır. Semiyoloji, bireyin yaşam pratiğinde çevresini algılaması, anlamlandırması ve etkileşime geçebilmesi şeklinde açıklanmaktadır; özellikle, görsel iletişim çalışmalarında etkin rol oynayan “metaforlaşma”, nesnelere yüklenen yeni anlamları ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmaların yapılmasıyla birlikte, bir iletişim aracı olarak kullanılan semiyoloji, tasarım sürecinin farklı perspektiflerden değerlendirilebilmesi için yeni bir çalışma alanı sunmaktadır. Çalışmanın metodu olarak belirlenen semiyolojinin, içinde görsel kültüre yönelik anlamlar barındırması ve “ilişki kurma” - “anlam yükleme” - “hafıza” gibi konuların analiz edilmesi bu çalışmanın ana hedefidir. Bu kavramın içinde yer alan farklı terimler ile ilgili metinler incelenerek, mekânın arka planında yatan anlamların keşfedilmesi bu çalışmada önemli bir yer teşkil etmektedir.
 • PublicationOpen Access
  An Evaluation on the Effects of Language-Literature and History-Museum Branches of Community-Houses on Cultural Heritage of Turkey
  (Deniz Yengin, 2019) AKBAŞ, GAMZE
  Community Houses are important institutions that operate for public awareness with the establishmentof the Republic of Turkey. In this context, it is aimed to discuss the activities of the CommunityHouses for protection of our cultural heritage through “Language and Literature” and “History andMuseum” branches. The aim of the study is to offer an evaluation, which contributes to the activitiesof both branches, basing the role of Community Houses upon protection of our tangible and intangiblecultural assets. While examining public knowledge and linguistic issues as part of duties andresponsibilities of the “Language and Literature” branch, studies on excavation, conference, museumbuilding, restoration and preservation of ancient monuments were analysed by the “History andMuseum” branch. In this direction, a literature review was made on cultural heritage studies that hadbeen carried out by the Community Houses until 1951, predominantly between 1933 and 1935. Wehave reached some information demonstrating that people realized the importance of the culturalinventory and adopted the consciousness of protecting the national values and studies on art, history,archeology increased. It has been determined that the “Language and Literature” branch tried to instila consciousness of national culture and emphasize the language issue throughout the country.Excavations, ethnography and historical researches have been carried out with the works of the“History and Museum” branch.