Publication:
Müdürlerin Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Azli veya Temsil Yetkilerinin Sınırlandırılması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Türk Ticaret Kanunu m. 630 müdürlerin görevden alınması, yönetim vetemsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılmasını düzenlemektedir. Genel kurul,müdürleri her zaman görevden alabilir. TTK m. 630 (2/3) uyarınca, her ortak, yükümlü-lüklerini ağır bir şekilde ihlal etmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneğikaybetmesinin haklı bir sebep olarak ortaya çıktığı durumlarda, yöneticilerin yönetimhakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını, ilgili mahkeme-den talep edebilir. Bu bağlamda müdürün azli her zaman mümkündür; yeter ki azledilenmüdürün şirkette görevine devam etmesinin beklenemeyeceği haller haklı bir nedenoluştursun. Ayrıca azınlığın da ilgili mahkemeden müdürün azlini her zaman isteyebile-ceği vurgulanmalıdır. Kusur haklı sebebin varlığı için şart değildir, ancak hakimin tak-dir hakkını kullanırken gözönünde tutması gereken önemli unsurlardandır. Müdürünazli için sadece haklı sebebin varlığı değil, bununla birlikte şirkette zararın gerçekleşti-ğinin ispatı da gereklidir.
Description
Keywords
Haklı Sebep, Müdür
Citation
KANDIRALIOĞLU CUYLAN, P. (2017). MÜDÜRLERİN HAKLI SEBEPLERİN VARLIĞI HALİNDE AZLİ VEYA TEMSİL YETKİLERİNİN SINIRLANDIRILMASI. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2-Cilt 2), 71 - 95.