Publication:
Yargıtay Kararları Işığında Özel Okul Öğretmenleri ile Yapılacak İş Sözleşmelerinin Türüne İlişkin Bir Değerlendirme

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Özel okul öğretmeleri ile yapılacak iş sözleşmelerinin türü öğretide uzun yıllardır tartışmalıdır. Ancak, söz konusu tartışma Yargıtay'ın son dönemde verdiği kararlarla daha da önem kazanmıştır. Şöyle ki, Yargıtay 7. Hukuk Daire- si’nin bu sözleşmeleri asgari süreli sözleşme olarak nitelendirmesi ve bunun üzerine 9. Hukuk Dairesi’nin de istikrar kazanmış görüşünden dönerek, asgari süreli iş söz- leşmesinin varlığını kabul etmesi, bu sözleşmenin türünü tekrar tartışmalı hale ge- tirmiştir. Bu çalışmada özel okul öğretmenleri ile yapılacak iş sözleşmelerinin türü Yargıtay'ın 7., 9. ve 22. Hukuk Dairelerinin vermiş oldukları kararlar arasından seçtiğimiz üç karar ve Hukuk Genel Kurulu'nun vermiş olduğu E.2013/22-1943, K. 2015/1131 sayılı ve 1.4.2015 tarihli kararı çerçevesinde değerlendirilmeye çalışıla- caktır.
Description
Keywords
Citation
GÜMRÜKÇÜOĞLU, Y., FİLİZ, B. (2016). YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İLE YAPILACAK İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TÜRÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(2-Cilt 1), 369 - 402.