Show simple item record

dc.contributor.advisorZeybek, Işıl
dc.contributor.authorKablan Günay, Hava
dc.date.accessioned2016-02-10T12:12:36Z
dc.date.available2016-02-10T12:12:36Z
dc.date.issued2015-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/870
dc.description.abstractTüketicilerin hava, su, yiyecek ve barınma gibi biyolojik gereksinimlerinden sonra, sonradan edinilmiş gereksinimleri gelmektedir. Bu gereksinimlerin arasında bir kültüre dahil olma ile ortaya çıkan psikolojik ihtiyaçlar vardır. Bunlar statü, güç, gruplara katılma ve bazılarıdır. Lüks ürünler tüketici açısından somut anlamda tüketilip fayda sağlanan mallar kategorisinden farklı bir yere konumlanmaktadır. Lüks mallar ile fizyolojik ya da ekonomik bir yarar tüketmek yerine tüketiciler sembolik bir anlam ve manevi doyum yaşamakta, lüks tüketim mallarını sosyal statüyü yükseltme aracı olarak görmektedir. Hedonizm de lüks ürünleri tüketim ve psikolojik gereksinimlerin karşılanması ile bağlantılı olarak, zevkin peşinde koşma ya da zevke, özellikle de duyumsal zevklere kendini adama şeklinde ya da psikolojik anlamda; zevk arama arzusuyla ya da acıdan kaçma şeklinde motive edilen davranış biçimini savunan doktrin olarak tanımlanır. Çalışmanın birinci bölümünde; marka konumlandırma olgusu irdelenmeye çalışılmış ve marka ve tüketici arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, lüks kavramı, lüks marka oluşturucu öğeleri, sanatın tanımı, sanatın işlevleri sorgulanarak lüks markaların sanatla olan ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama aşamasını içeren üçüncü bölümde ise, Lüks markaların sanat etkinlikleri ile anılması irdelenerek, Lüks markaların konumlandırılması ve sanat ilişkisi örneklendirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Lüks Marka, Lüks Marka Konumlandırma, Sanat,Lüks ve Sanatın İşbirliğitr_TR
dc.description.abstractIn this study, usage conditions and patterns of art activities in positioning of luxury brands were evaluated. As examples of applications in the study, the relationship statues between Louis Vuitton, BMW, Vakko, Varyap, Çiftçi Towers, Mengerler, BAY İnşaat brands and art have been examined as they positioning themselves as luxury. It has been reached the conclusion that the products of luxury brands should not be thought only as the products sold at a high price. It has been seen that luxury brands which examined in the direction of this study, are in a struggle to highlight their differences by taking personal characteristics forefront such as enlightened, contemporary, unique, assertive, leader, modern , artistic, upper class. Key Words: Luxury Brand, Luxury Brand Posıtıonıng, Art, Luxury and Art Collaborationen
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectİletişim Bilimleritr_TR
dc.subjectCommunication Sciencestr_TR
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationtr_TR
dc.subjectHedonizmtr_TR
dc.subjectHedonismen
dc.subjectLükstr_TR
dc.subjectLuxuryen
dc.subjectLüks Tüketimen
dc.subjectLuxury Consumptionen
dc.subjectMarkatr_TR
dc.subjectBranden
dc.subjectMarka Kişiliğitr_TR
dc.subjectBrand Personalityen
dc.subjectMarka Konumlandırmatr_TR
dc.subjectBrand Positioningen
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectArten
dc.subjectSanat Etkinlikleritr_TR
dc.subjectArt Activitiesen
dc.subjectTüketici Davranışıtr_TR
dc.subjectConsumer Behavioren
dc.titleLüks markaların konumlandırılmasında sanat etkinliklerinin kullanılmasıtr_TR
dc.title.alternativeUse of luxury brand positioning the art of arable
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record