Show simple item record

Forensic accounting, applications and current status

dc.contributor.advisorÇarıkçıoğlu, Peyami Sefa
dc.contributor.authorBalcı, Murat
dc.date.accessioned2016-02-09T10:21:43Z
dc.date.available2016-02-09T10:21:43Z
dc.date.issued2014-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/853
dc.description.abstractBüyük şirketler and işletmeler ile ilgili yaşanan skandallar, mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklardaki artış ve mahkemelere intikal eden olayların çeşitli nedenlerle karmaşık olması nedeniyle özümlenmesinde hukukçuların yetersiz kalması adli muhasebecilik mesleğinin doğmasına neden olmuştur. Ülkemizde fazlaca bilinmemesine karşın adli muhasebe son yıllarda, muhasebe mesleğinin hızlı gelişen alanlarından biri haline gelmiştir. ABD gibi gelişmiş ülkelerde birçok uygulama sahası olan adli muhasebecilik, günümüzde değişik bilim dallarını kullanır. Adli muhasebeciler uyuşmazlıkların çözümünde hakimlere yardım etmelerinin yanı sıra, hile ve suçları önleyici tedbirlerin alınması ve bu amaca dönük sistemlerin kurulmasında da faaliyet göstermektedir. Genel olarak bakıldığında bu tez çalışmasının hedefi, adli muhasebecilik mesleği hakkında bilgi vermek ve mesleğe ilişkin bulgulara erişmektir. Ayrıca, adli muhasebecilik mesleğinin Türkiye'deki ve Dünya'daki durumu, uygulama alanları, dava örnekleri, basında görülen yansımaları gelişme potansiyelini ortaya koyulmuştur. Elde edilen bilgilerle birlikte çalışma sonunda bazı sonuçlara ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe scandals with giant firms and business, increase in the disagreements sent to the courts and insufficiency of the lawyers to settle these lawsuits cause to arise the profession of forensic accounting. While it is little known in Turkey, forensic accounting recently has become a fast growing field of accounting. Many developed countries like USA, the field of application of forensic accountancy disciplines use different today. Forensic accountants, in addition to helping judges solve the disagreements, take parts in taking recautions for frauds and crimes and setting up the systems with this aim. In general, the goal of this thesis, to give information about the profession of forensic accountancy and the findings related to access to the profession. In addition, forensic accountancy profession in Turkey and the world situation, applications, case examples, the growth potential of the reflections seen in the media has been revealed. Some of the conclusions reached at the end of working with the information obtained.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationtr_TR
dc.subjectAdli muhasebetr_TR
dc.subjectForensic accountingtr_TR
dc.subjectHukuki uyuşmazlıklartr_TR
dc.subjectLegal disacordtr_TR
dc.subjectİş uyuşmazlıklarıtr_TR
dc.subjectLabour disagrementtr_TR
dc.titleAdli muhasebe, uygulamaları ve günümüzdeki durumutr_TR
dc.titleForensic accounting, applications and current status
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record