Now showing items 1-20 of 46

  • 1990 sonrası Türk sinemasında film anlatı yapılarına karşılaştırmalı bir bakış 

   Ergün, Ezgi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2019)
   Türk Sinemasında 1990'lı yıllar birçok anlamda değişim ve dönüşümün yaşandığı bir dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde yaşanan kırılma noktaları, yepyeni bir sinemanın oluşumuna zemin hazırlamıştır. Kültürel bir üretim ...
  • 1990'lardan Günümüze Türk Televizyonculuğunda Yönetmenin Rolü 

   İbrahimov, Tural (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2015-02)
   İnsanlık tarihi içerisinde televizyon, sadece görüntü aktaran bir kutu olarak düşünülmemelidir. Televizyon, medeniyetimizin en yaygın yayın aracıdır ve aynı zamanda toplumumuz için bir ayna niteliği taşımaktadır. Televizyon ...
  • 2000'ler Sonrası Hollywood'da Çizgi Roman Uyarlamaları: Batman Kara Şövalye Örneği 

   Perut, Duygu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada Christopher Nolan'ın hayal dünyasının, "Batman" çizgi roman karakteriyle buluşması sonucu, 2008 yılında vizyona giren "Kara Şövalye" filmi incelenecektir. Filmsel anlatı çözümlemesi, Vladimir Propp'un Masalın ...
  • 2000-2010 yılları arası Türk sineması film afişlerinin gelişimi 

   Marşap, Gökçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-06)
   Bu çalıs?mada 2000-2010 yılları arasında yapılan filmlerin afiş çalıs?malarında 10 yıllık dönem kapsamında ele alınarak gelişim süreci incelenmis?tir. Afis? tasarımları dog?rudan sosyal ve toplumsal konularla ilis?kili ...
  • Açıkhava reklamcılığına imgesel yaklaşım: Tasarım -etki düzeyleri incelemesi 

   Üsterman, Üner (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-02)
   Açıkhava reklamcılığın tanımının, çesitlerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin açıklandığı bu çalısmada; Açıkhava reklam tasarımlarının diğer mecraların tasarımlarına oranla farklı özelliklere sahip olduğu konusunda durulmustur. ...
  • Avrupa Birliği ülkelerinin siyasal partileri ve siyasal görsellik 

   Tanrıbilir, Ruşen Nurhayat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006)
  • Bağımsız sinema ve Semih Kaplanoğlu Yusuf Üçlemesi'nin V.Propp açısından çözümlemesi 

   Polat, Gülşah Ferrah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-08)
   Sinema, doğduğu günden bugüne kadar gelişimini toplumsal ihtiyaçlara paralel devam ettirmekte ve gün geçtikçe iletişimde çok önemli olan yerini pekiştirmektedir. Lumiere kardeşlerin sinematografı icadından sonra büyük ivme ...
  • Canlandırma filmlerinde engelli karakter kullanımı: V. Propp'a göre Kayıp Balık Nemo filminin çözümlenmesi 

   Kınay, Ömür (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-01)
   Bu çalışmada, Kitle İletişim Aracı olarak Canlandırma Sineması'ndaki gelişim incelenmiştir. Amerikan canlandırma filmlerinin oluşturucu firmalarından Disney ve Pixar'ın "Engellilik" temalı filmleri, Amerika'daki Engellilik ...
  • Canlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel yöntemle incelenmesi 

   Aydıngüler, Mustafa Hikmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-03)
   Bu çalışmada canlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel olarak incelenmesi ele alınmıştır.Çalışmanın ikinci bölümünde canlandırma bir kavram olarak ele alınmış ve tanımı yapılmıştır. Canlandırmanın tarihçesi ...
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Kadın Temsilleri ve Kimlik Sorunları Bağlamında Bir Varoluş Mücadelesi: "Ölmeye Yatmak" 

   Dönmez, Elmas (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2018)
   Toplumsal cinsiyet rollerini belirleyen ve kültürel olarak inşa edilmesini sağlayan cinsiyet rejimleri, uygulama aşamasında her toplumun yapısına göre farklılıklar göstermiştir. Toplumsallaşmanın bir ürünü olan bu politikalar ...
  • Çizgisel olmayan kurgu yaklaşımı, Kayıp Otoban film örneği 

   Bikiç, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-12)
   Sinema özgürlüktür farklı arayışlar ve sürekli yeniliklerle gelişmektedir. David Lynch sineması ile kurguyu ele alacağımız çalışmamızda, kurgunun bir film projesini nasıl etkileyeceği konusunu farklı bakış açılarından ...
  • Film afişleri tasarımında göstergeler: Prof. Yurdaer Altıntaş'ın film afişleri çözümleme örneği 

   Tığlı -Tuzcu, İlkay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2012-05)
   Göstergebilim yaşamın her alanında görebileceğimiz, çeşitli anlamlı bütünleri ele alarak, insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan gösterge birimlerini inceleyen, anlamlandıran ve sınıflandıran bilim dalı ...
  • Filmsel anlatıda hayvan söylenleri: Harry Potter'da Zümrüdüanka 

   Sarıoğlu, Mehmet Süha (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2009-08)
   Yaşamı boyunca insanoğlu, içinde bulunduğu ortamı hayvan ve bitkilerle paylaşmış, ister istemez bu değişik türdeki canlılarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde olmuştur. İnsana özgü olan bu özellik, onun geçirmiş ...
  • Görsel iletişim tasarımı açısından sanatsal ve kültürel afişlerin çözümlenmesi: Uluslararası İstanbul Caz Festivali afişleri 

   Küçük, Berna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2013-07)
   Bu çalışmada, 1994 yılından günümüze İstanbul Kültür Sanat Vakfı?nın (İKSV) düzenlemiş olduğu ?Ulusalararası İstanbul Caz Festivali? etkinliğinin, 1994?te gerçekleştirilen ilk etkinliğinden bugüne kadar olan yirmi festival ...
  • Haber söylemi, değişkeleri: Cumhuriyet mitingleri ya da gelincik devrimi örneklemi 

   Altun, Sibel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-07)
   Televizyon haberlerinin içeriğini ?söylem? olarak benimsediğimiz bu çalışmamızda amaç; televizon haberlerinin gerçeklik ve nesnellik niteliklerini sorgulamak, televizyon kuruluşlarının, siyasal ve ekinsel yapı içindeki ...
  • Hollywood'dan Indiewood'a Amerikan sinemasının değişimi 

   Erensoy, Şirin Fulya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-06)
   Amerikan sinemasının 100 yılı aşan bir tarihi olmakla birlikte bu sinema farklı evrelerden geçmiştir. Bu evreler estetik anlamda farklılıklar göstermekle birlikte, o tarihi dönem içerisinde var olan kültürel ve sosyal ...
  • İdeolojik göstergeler ve anlam aktarımı bağlamında "Cennetin Krallığı" filminin çözümlenmesi 

   Kaplan, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-02)
   Doğru düşünme bilimi olarak adlandırılan ideoloji, en genel tanımıyla; insan eyleminin amacını, bu amaçlara nasıl varılacağını tanımlayan sosyal ve fiziki gerçekliğin niteliğini belirleyen bir değerlendirici ilkeler ...
  • İletişim aracı olarak akıllı telefonlarda mobil internet kullanımının incelenmesi:Somali örneği 

   HASSAN, AMAL ABDOULKADER (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2017-06)
   İnternet kişilerarası iletişimde telgraf, telefon, radyo ve televizyondan sonra gelen bir dizi teknolojik buluşların en sonuncusudur. Öncesinde gelen araçların büyük kitlelere ulaşma ve çok uzak mesafeler arasında köprüler ...
  • Kemal Sunal'ın Şaban tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo tiplemesinin etkileri 

   Teksoy, Efe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2015-09)
   "Kemal Sunal'ın Şaban Tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo Tiplemesinin Etkileri" başlıklı bu çalışmada, Kemal Sunal sinemasında Chaplin etkisinin araştırması amaçlanmaktadır. Araştırmada, öncelikli olarak komedi sineması ...
  • Kitle İletişim Araçlarının Seçim Propagandalarında Kullanımı ve Etkileri :7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri AKP ve CHP Örneği 

   Yücel, İsrafil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2018)
   20. Yüzyılın son çeyreğinde internetin geliştirilmesiyle kitlesel iletişim araçlarının yeni boyut kazandığı, bireylerin siyasal katılımını artırdığı, siyasal yöneticilerin kitlelerle daha kolay ve hızlı iletişim kurabilme ...