Now showing items 745-762 of 762

  • Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitimin konumu ve iyileştirilmesi: İETT hizmet içi eğitim uygulamaları analizi 

   Arpaç, Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2013-04)
   Günümüz modern dünyasının getirdiği yenilikler ve teknolojideki gelişmeler; kurumların bilhassa halka direkt hizmet götürmekle yükümlü yerel yönetimlerin örgütlenmesinin ve yönetim anlayışının revize edilmesini zorunlu ...
  • Yetik ozan, hayatı ve şiirlerinin tematik incelemesi 

   Çolak, Ahmet Savaş (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-06)
   Dr. Turgut Günay, dilbilimci ve bir akademisyen olduğu kadar Yetik Ozan mahlasıyla başta Töre dergisi olmak üzere çeşitli yayın organlarında şiirleri yayım-lanmış bir şairdir. 1942 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde doğmuştur. ...
  • Yetik Ozan, Hayatı ve Şiirlerinin Tematik İncelemesi 

   Çolak, Ahmet Savaş (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-06)
   Dr. Turgut Günay, dilbilimci ve bir akademisyen olduğu kadar Yetik Ozan mahlasıyla başta Töre dergisi olmak üzere çeşitli yayın organlarında şiirleri yayım-lanmış bir şairdir. 1942 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde doğmuştur. ...
  • Yoksulluk ve İştirak Nafakası 

   Topkaya, Şahin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2017)
   Anayasa madde 41/I hükmü ile ailenin, Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasındaki eşitliğe dayandığı düzenlenmiştir. Evlilik ile kurulan aile birliği maalesef çeşitli iç ve dış etkenler sebebiyle dağılabilmektedir. ...
  • Youtube Sosyal Paylaşım Ağının Popüler Müzik Üzerine Etkisi: 2010 Yılı Sonrası Dönemde Türkiye Örnekleri İncelemesi 

   Çelik, Yılmaz Güney (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada, internet ve sosyal medyanın müzik sektörü ile ilişkisi nezdinde Youtube sosyal paylaşım ağının popüler müzik üzerine etkileri, 2010 yılı sonrasından günümüze kadar olan dönemde Türkiye'deki müzik ve müzisyen ...
  • Yöneticilerin Algılanan Narsistik Özelliklerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri: Devlet Üniversitesinde Yapılan Bir Araştırma 

   Yavuz, Kaan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2018)
   Bu araştırmanın amacı, yöneticilerin çalışanlarca algılanan narsisizm düzeylerinin çalışanların performansları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde çalışanların narsisizm düzeylerinin biçimlendirici ...
  • Yönetim ekonomisinde maliyet, maliyet analizi ve uygulaması 

   Doğan, Emine Nur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2019)
   Rekabetin uluslararası nitelik kazanması, üretim teknolojilerinde meydana gelen değişme ve gelişmeler tüketicilerin ürün ve hizmet faaliyetlerine ulaşımını kolaylaştırmıştır. Bu durum alternatif seçimleri oluşturmuş ...
  • Yüksek yapılarda yapı alt sistemlerinin entegrasyonu 

   Yanık, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-06)
   Çagımızda enerji ve teknoloji baglamında bina tasarımına etki edebilecek farklı disiplinlerin içermis oldugu çok boyutlu bilgi ve deneyim, geleneksel tasarım sürecini degismeye zorlamaktadır. Tasarımın basından itibaren ...
  • Yüksek yapıların taşıyıcı sistemleri ve mimari tasarımla olan etkileşimi 

   Balcı, Sevgi Baysal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2013-09)
   Yüksek yapı teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ülkeleri her geçen gün daha da yükseğe çıkmaya heveslendirmektedirler. Günümüzde birer prestij ve güç simgesi haline gelen yüksek yapılar; bu süreçte ciddi tasarımsal ve ...
  • Yüz Tanıma 

   Yıldırım, Mesut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2011)
   Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda, En Küçük Kareler methodu ve çoğu zaman istatistik alanında kullanılan Ridge Regresyon methoduna sıklıkla rastlanabilir. Bu çalışmada yüz tanıma sistemlerinde kullanılan sınıflandırma ...
  • Yüzey oturmalarının yapıların dinamik dayanımına etkisi 

   Gülbay, Hüseyin Selçuk (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı, 2011-08)
   Hızla artan kentleşme nedeniyle, başta metro ve karayolu tünelleri gibi ulaştırma ile ilgili yapılar olmak üzere bazı kentsel fonksiyonların daha iyi gerçekleştirilmesi için yeraltının kullanılması zorunlu hale gelmektedir. ...
  • Yüzüklerin Efendisi Üçlemesinin Filmsel Anlatı Çözümlemesi 

   Yengin, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006)
   Çalışmamızda bir popüler kültür ürünü, fantastik sinema örneği “Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi”nin filmsel anlatı yönünden çözümlemeye çalışacağız. İlk bölümde Yunan söyleninden(mitolojisinden) faydalanarak filmsel anlatı ...
  • Yıllara yaygın inşaat, taahhüt ve onarım işlemlerinin Türkiye finansal raporlama standartları (tfrs) 15 kapsamında muhasebeleştirilmesi ve uygulama örneği 

   Yılmaz Üzmez, Duygu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
   Ülkemizde son yıllarda hızlı bir ivme kazanan inşaat sektörü Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde önemli bir yere sahiptir. İnşaat işlerinin tamamlanması belli bir zamanı kapsamakta ve bir yıldan kısa ya da bir yıldan ...
  • Z4 üzerinde kodlar 

   Zengin, Sezen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2003)
  • Zeki Demirkubuz'un filmlerindeki kadın figürlerinin işlenişi ve bu figürlerin kent olgusu içerisindeki konumları 

   Çakar, Nagihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-07)
   Türkiye?de bağımsız sinemanın en etkin yönetmenlerinden birisi olan Zeki Demirkubuz, filmlerindeki kadın kahramanlar, kent olgusu içerisinde, suçlu ve kötü olduğu gibi aynı zamanda da suçsuz ve iyi karakterler olarak hayat ...
  • Zeminin kırmataş kolonları ile iyileştirilmesi 

   Mungan, Hüseyin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2016-04)
   İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Geoteknik Bilim Dalı Programında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; aşırı oturmaların görüldüğü zemin ...
  • Zeminlerde yaşlanmanın dinamik davranış üzerindeki etkisi 

   Bilal, Ozan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2011-06)
   Bu tez Sakarya ve Istanbul Kültür Üniversitelerinde uzun yıllardır ince daneli zeminlerin özelliklerine yönelik yürütülmekte olan araştırmalar kapsamında yapılan bir çalışmanın ürünüdür. Özelde, siltlerin dinamik özelliklerinin ...
  • Ziya Gökalp ve Bahtiyar Vahapzâde'nin şiirlerinde vatan mefhûmu 

   Namazova, Ayten (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017-05)
   Vatan kelimesinin sözlük anlamı: "Bir adamın doğup büyüdüğü veya yaşadığı memlekettir". Türkiye'de aydınlar vatan kavramı üzerinde durmaya Tanzimat döneminde başlar. Azerbaycan'da ise bu kavram Azerbaycan topraklarının ...