Now showing items 725-744 of 762

  • Yargı kararları ışığında Türk Ceza Hukukunda içtima kavramı 

   Özkan, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2019)
   Tez çalışmasında içtima müessesesinin kavram olarak Ceza Hukuku sistemimizdeki yeri ve 765 sayılı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenleme alanlarına değinilmiş ve Yargıtay kararları ışığında inceleme konusu edilmiştir. ...
  • Yargıtay kararları doğrultusunda Karayolları Trafik Kanununa göre kusursuz sorumluluk 

   Öznur, Alev (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2012-03)
   Bu çalışmanın konusu Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç işletenin kusursuz sorumluluğuna ilişkindir. Kusursuz sorumluluk modern çağın getirileri ve özellikle teknolojik araçların oluşumu ve bu araçların bünyelerinde ...
  • Yasak deliller ve insan onuru 

   Demir, Nazlı Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2012-07)
   Çalışmamızın konusunu ceza muhakemesi hukukunda delil yasakları ve delil yasaklarının amacı olarak insan onuru kavramı oluşturmaktadır. Burada hedef, ceza muhakemesi hukukunda delil yasaklarını ayrıntılı olarak inceleyerek, ...
  • Yaşam alanlarının biçimlenmesi sürecinde; plan yapımı, katılım ve Küçükçekmece (Fatih Mahallesi) örneklemesi 

   Günen, Cemil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2007-02)
   Kentsel yerleşmelerin gelişmesini yönlendiren ?PLANLAMA? çok fonksiyonlu bir uygulama alanıdır. Bundan dolayı İmar Planlarının hazırlanmasında ki en temel amaç ?insan toplum ve çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ...
  • Yaşar Kemal'de göç olgusu (Bir Ada Hikâyesi I Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Bir Ada Hikâyesi II Karıncanın Su İçtiği, Bir Ada Hikâyesi III Tanyeri Horozları) 

   Ay, Ferudun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2011-06)
   Göç olgusu yüzyıllardan beri insanoğlunun hayatında var olmuştur. Gerçek bir olgu olarak göç, zaman içinde değişik sebeplerle bireysel veya toplumsal olarak yaşanmıştır. Birçok milletlerin tarih sayfaları ve edebi eserlerinde ...
  • Yaşar Kemal'in "Ağrıdağı Efsanesi" Adlı Romanının Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi 

   Karadeniz, Burcu Büşra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
   Ağrıdağı Efsanesi, 1970 yılında Yaşar Kemal tarafından kaleme alınmıştır. Bu eser yazarın destansı romanlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Eserde, Gülbahar ve Ahmet'in aşkı anlatılırken insan psikolojisinin ...
  • Yatay yükler altındaki çok katlı çelik yapıların kat yüksekliğindeki değişimin performansa etkisinin incelenmesi 

   Güder, Abdulkadir Haluk (2006-07)
   Bu çalısmada ele alınan arastırma ve yaklasımların amacı, yapıların deprem karsısında ne sekilde davranacagını ve deprem karsısında olusan bu davranıs neticesinde yapıların hangi kategorilere (sınıflandırmalara) ayrılabilecegini ...
  • Yayılı temel boyutlandırmada yatak katsayısı kavramının uygulanabilirliği 

   Bozkurt, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2017-06)
   Bu çalışmada; yatak katsayısına dayalı yöntemlerle yapılan yayılı temel boyutlandırmada, geoteknik açıdan temel tasarımı için yeterlilik araştırılmıştır. Çalışma on bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yatak katsayısı ...
  • Yedi sanat dalında sanat yönetimi (Edebiyat, resim, heykel, mimari, müzik, tiyatro, sinema) 

   Kılıçaslan, Bülent (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2008)
  • Yeni medya olarak çevrimiçi video portalları ve video portallarının incelenmesi 

   Dereli, Barış (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2013-11)
   Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamın her alanına etki etmesiyle, yaşam şekilleri değişikliğe uğramıştır. İletişim ve medya da bu değişimden önemli ölçüde etkilenmiş ve geleneksel medya araçları yerini yeni medya ...
  • Yeni medya ve kısa film olgusu 

   Okumuş, Selin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-01)
   Sinema, kitlesel iletişime büyük bir ivme kazandırıp, geniş kitleler tarafından benimsenmiş ve önemli bir sanat dalı haline gelmiştir. Kısa film sinema sektöründe önemli bir yere sahip olup anlatılmak isteneni yoğunlaştırarak ...
  • Bir yeni roman uyarlaması olan 'Saatler' filminde metinlerarasılık ve göstergelerarasılık 

   Aktaş, Seda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2011-07)
   Metinlerarasılık sanatın ve yaşamın her alanında görebileceğimiz, farklı metinlerin birbirleri ile olan, zaman ve mekan gözetmeyen ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Her sanat dalı kendi sanat disiplini içinde ya da farklı ...
  • Yeni Türk Ceza Kanunu' nda insan üzerinde deney suçu (Tck. madde 90) 

   Alan, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2008-08)
   Din adamları ve sihirbazların hastalıkları iyilestirmek için esrarlı ilaçlar, sihirler kullandıkları dönemden bugüne, yüzyıllar süren bir durgunluktan sonra, bilimin ve teknolojinin son yıllarda ilerledigi ve sürekli ...
  • Yeni Türk ceza kanununda bir güvenlik tedbiri olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 

   Karaosmanoğlu, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2008-10)
   Yüksek lisans tezi niteligindeki bu çalısmanın konusu 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanununun 53. maddedesinde düzenlenen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin incelenmesidir. Bu maddede kisinin ...
  • Yeni Türk Edebiyatı metinlerinin A1-A2 düzeyine uyarlanması ve Çalıkuşu örneği 

   Yıldırım, Ozan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2013-08)
   Türkiye?ye son yıllarda çok sayıda yabancı öğrenci gelmektedir. Özellikle 1991 sonrası Sovyetler Birliği?nin dağılması ve yıkılmasının ardından, kurulan müstakil Türkî devletler ile Türkiye?nin siyasal ve finanssal ...
  • Yeni Türk Sinemasında İstanbul Kent İmgeleri 

   Kayaarası, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2011-07)
   Mimarlık ve sinema etkileşiminin ortak noktasında mekan kavramı vardır. Kent mekanı, mimari ve sinema arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren önemli unsurlardan biridir. Bu tezin öncelikli amacı, son dönem Türk sinemasının kent ...
  • Yeni web teknolojileri ve web uygulamaları 

   Çağlayan, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004-06)
   Sürekli olarak değişen ve gelişen dünyamızda teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Gelişen teknolojiye en büyük örneklerden biri ise gerek iş ortamımızda gerekse özel yaşamamızda önemli ölçüde yer ...
  • Yer mühendislik parametrelerinin iyileştirme öncesi ve sonrasında jeofizik yöntemlerle belirlenmesi 

   Kır, Ali Ekber (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2007-09)
   Zeminde oturma, sıvılasma, zemin büyütmesi ve tasıma gücü problemlerini stabilizasyon çalısmaları ile gidermek mümkündür. Ancak geoteknik mühendisleri, zemin iyilestirme çalısmalarının sonuçlarını degerlendirmenin zorluklarının ...
  • Yerel yönetimler ve kültür 

   Çifçi, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2008-06)
   Tüm dünyada demokratikleşme, küreselleşme, yerelleşme, özelleştirme, gibi süreçlerin gelişmesi ile birlikte kamu yönetiminin rolü ve fonksiyonlarında da değişime gidilmesi düşüncesi, ülkemizin de gündemindeki önemli ...
  • Yerel yönetimlerde değişim "Coğrafi bilgi sistemleri kullanımı" 

   Yıldızhan, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı, 2012-02)
   Bu çalışma, yerel yönetimler yapısındaki değişim ve yeniliklere odaklanmakta olup, bu değişim sürecinin kent gelişimine yansımalarını, kent planlamaları üzerinde etkilerini ve bu bağlamda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)'nin ...