Now showing items 383-402 of 762

  • Konveks optimizasyon 

   Altuk, Eda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2003)
  • Kriminal Amaçlı Olarak Araba Boyalarının Pigment Analizi 

   Bayram, Hasan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, 2015)
   Araba boyalarında pigment analizi, pigmentlerin içerdiği elementlerin oranlarına göre karakterize edilebilmektedir. Farklı markalara ait aynı renk araçların bu sayede ayırt edilebileceği gibi, aynı marka fakat üretim yılı ...
  • Kullanıcı erişimi açısından üniversite kütüphaneleri web siteleri arayüz-içerik uyumu sorunu 

   Tekin, Yücel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-06)
   Çalışma üniversite kütüphaneleri web sayfalarının ara yüz-içerik uyumu sorununun kullanıcı erişimi açısından irdelenmesini kapsamaktadır. Hedef, kullanıcı erişimleri açısından ara yüz ve içerik arasındaki uyumun ne tür ...
  • Kuraklık stresinde miRNA cevaplarının domateste araştırılması 

   Ekşioğlu, Aybüke (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Bilim Dalı, 2016-07)
   Bu tezin konusu kuraklık stresinde domateste miRNA cevaplarının araştırılmasıdır. Sonuçta miRNA'ların kuraklık stresi toleransında nasıl rol oynadıkları ve hedef genler üzerindeki etkilerinin gösterilebilmesi amaçlanmıştır. ...
  • Kurum galerilerinde sanat yönetimi 

   Erikci, Özlem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2016-08)
   Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Sanat galerilerinin Cumhuriyetten günümüze kadar olan gelişimi ve bu gelişime katkı sağlayan sanat yönetimi ile buluşmasını incelemektir.Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar olan süreçte ...
  • Kurum imajı ve lider etkileşimi: Sivil toplum kuruluşları örneği 

   Kilik, Metin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2011)
   Günümüzde kurumlar, ilk olarak kişilerin karşısına çıktıkları görüntüleriyle algılanmaktadır. Kamuoyu ile doğrudan iletişimi gerçekleştiren araç ise kurum kimliğidir. Kurum kimliğinin oluşmasını sağlayan durum ise kurum ...
  • Kurum kimliği ve göstergelerle aktarımı: "Yerelden globale" Türk Hava Yolları reklam söylemleri çözümlemesi 

   Çağırıcı, Berna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2013-06)
   Kurumlar hedef kitleler tarafından farklı algılanmak ve tercih edilmek için görsel ve dilsel göstergeleri kullanarak bir kimlik tasarımına ihtiyaç duymuşlardır. Kurumun kim ve ne olduğunu anlatan görsel göstergeler ile ...
  • Kurumsal iletişim yönetimi çerçevesinde iletişim etkinlikleri ve uygulamaları: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) uygulama örneği 

   Özcan, Barbaros Arif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014-09)
   Dünya, artık sınırların ortadan kalktığı global bir köy halini aldı. Bunda en büyük etken yeni teknolojiler sayesinde, ulaşım ve paylaşım hızının artarak eskisine nazaran anlık hale gelmesidir. Bundan dolayı son 20 yılda ...
  • Kurumsal itibar yönetiminde ekonomi basınının yeri 

   Sağıroğlu, Yakup (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2013-09)
   Kurumsal itibar yönetimi çerçevesinde kurum ve kuruluşlar çeşitli iletişim stratejileri geliştirmektedir. Stratejinin en önemli ayağını tamamlayan ?medya? ise, bu yönetim sürecinin aynası konumundadır. Basın, kurumlar için ...
  • Kurumsal İletişim Çalışmalarının Sürdürülebilirliği Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 

   Ural, Zuhal Gülhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2013-06)
   Günümüz koşullarında, tüm sektörlerde yer alan kurumlar açısından önemli olan unsurun, kurumun tüketiciler/hedef kitle ve diğer paydaşlar zihnindeki izdüşümü olduğu, şüphe götürmez bir gerçektir. Bu bağlamda tüm kurumlarca ...
  • Kurumsal kaynak planlamasında kritik başarı faktörleri ve paydaşlar açısından değerlendirilmesi 

   Aydın, Rıdvan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017)
   Günümüzde piyasalarda artan rekabet ortamında şirketler maliyetlerini azaltmak, kar maksimizasyonu sağlamak ve bilgiyi en verimli şekilde kullanabilmek için bilgi teknolojilerindeki yazılımları daha fazla kullanmak durumunda ...
  • Kurumsal kaynak planlamasının işletmelerde üretim fonksiyonu üzerine etkisi 

   Aşan, Gökhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005)
  • Kuvvetli yer hareketi özelliklerinin sismik yalitimli yapilarin davranişi üzerindeki etkilerinin i̇ncelenmesi 

   Demirel, Kaan Mahmut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015)
   Sismik yalıtım, düşük veya orta yükseklikteki yapıların titreşim periyotlarını uzatarak deprem hareketlerinin hakim periyotlarından uzaklaştırmayı hedefleyen ve bu sayede yapıları depremin yıkıcı etkilerinden korumak ...
  • Kübizmin sinemaya etkisi: Otomatik Portakal filminin çözümlenmesi 

   Atasoy, Ayşe Duygu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-12)
   Bu çalışmada kübizm sinemaya etkisi Stanley Kubrick'in filmi olan Otomatik Portakal üzerinden incelenmiştir. Çözümleme üç temel noktada yapılmıştır; mitoloji, kurgu ve ikilikler. Çözümleme için filmin içerisinden 101 plan ...
  • Kültür yönetimi bağlamında sokak müziği ve sokak müzisyenleri 

   Özden, İbrahim Fethi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2013-03)
   Sokak müziği, bir alt müzik türüdür. Hem müzikal, hem de kültürel ve sosyal bir gerçekliktir. Sokak müziği adından da anlaşılacağı üzere sokakta yapılan müziktir. Bu tez çalışmamda sokak müziğinin kültürel ve sosyal ...
  • Kültürel miras koruma projelerinde sivil toplum kuruluşları-yerel yönetim ilişkilerinin değerlendirilmesi 

   Karayaka Eyckmans, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2016)
   Sivil toplum kuruluşları (STK), toplumsal duyarlılığın ve örgütlenmenin bir parçası olarak ortaya çıkmaktadırlar. Çağdaş ve demokratik anlayışın hakim olduğu ülkelerde, hükümetler tarafından da desteklenerek, toplumsal ...
  • Küreselleşme sürecinde medyadaki dezenformasyon ve Irak işgali örneği 

   Alp, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2011-06)
   1980'li yıllarla birlikte dünyada küreselleşmenin etkisiyle medya sektöründe yoğunlaşma ve finansal hareketlerin hızlandığını görüyoruz. Kamu yararına yayın yapma olanakları gün geçtikçe kısıtlanırken, medya endüstrisinde ...
  • Kütüphane Organizasyonları ve Kütüphane Personelinin Motivasyon Kaynakları - Bir uygulama 

   Balcı, Yasemin (2006-10)
   Kütüphaneler, elde edilen bilginin toplanması, depolanması ve dağıtılması fonksiyonlarını gören hizmet işletmeleridir. Kütüphanelerin etkinliği için verimli olarak çalışan personele, dolayısıyla motive olmuş çalışma isteği ...
  • Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin local polynomıal regressıon methodu ile çözümleri 

   Kayrancıoğlu, Ramazan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2013-06)
   Kernel fonksiyonları, sınırlı, sürekli ve integrali 1'e eşit olan simetrik bir fonksiyon olup, ağırlıkları hesaplamak için kullanılır. Kernel fonksiyonlarının seçimi ise üzerinde en çok araştırma yapılan alanlardan birisidir. ...
  • Kısıtlar teorisi 

   Gürgen, Onur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2007-04)
   Bu çalışmada Kısıtlar Teorisi yaklaşımı anlatılmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda yapılan çalışmalar belirtilmiştir. Bu çalışmalardan yararlanılarak Kısıtlar Teorisi yaklaşımı çelik kapı üreten firma üzerinde uygulanmıştır. ...