Now showing items 462-481 of 762

  • Nazlı Eray'ın romanlarında halk bilimi unsuları 

   Dündar, Peyruze (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019)
   Kültür, bir milletin zamanla meydana getirdiği maddi ve manevi kısacası her türlü değerin toplamıdır. Kültür, bir milletin geçmişini yansıtan en önemli unsurdur. Kültür, milletlerin ortak değerlerini etkileyen en önemli ...
  • Nâilî Sâlih Kenz-i Nesâyih (Metin-inceleme) 

   Miyasoğlu, Osman Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2011-10)
   Bu çalışmanın konusu İranlı Feridüddin-i Attâr'ın Pendnâme'sinin manzum şerhini yapan Nâilî Sâlih (Nâilî-i Cedîd)'in 1877 tarihinde yayınlanan Kenz-i Nesâyih adlı eserinin transkripsiyonu ve tahlilidir. Amaç Kenz-i Nesâyih'i ...
  • Nedîm'in gazellerinde söz varlığı 

   Kocakaplan, Nevbahar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   Bu tezde, Nedîm Divanı'nın gazeller bölümünün söz varlığı incelemesi yapılmıştır. Çalışmada, Prof Dr. Muhsin Macit tarafından hazırlanan ve 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ...
  • Network Coding For Multi-State Video Transmission 

   Şengel, Öznur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013-09)
   Bu çalışmanın konusu dayanıklı video paketlerinin gönderiminde kullanılan Multi-State Video Coding (MSVC) Tekniği ile Ağ Kodlama tekniklerini kullanarak daha fazla ağ yayılımı ve video kalitesi ile paketleri tüm ağdaki ...
  • Nöromarketing alanında marka algısının elektrofizyolojik olarak beyin osilasyonlarıyla ölçümlenmesi:EEG (Elektroensefalografi) yöntemi uygulaması 

   Düzgün, Aysel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2016-06)
   Nöropazarlama alanı literatüründe ilk kez kılavuz olacak şekilde başlayan bu çalışmada, 25-30 Hz, 30-35 Hz ve 40-48 Hz çoklu gama frekans pencerelerinde çok iyi bilinen bir markanın algısını analiz etmek için beyin dinamiği ...
  • Numerical methods for partial differential equations 

   Yılmaz, Serhat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uygulamalı Matematik Bilim Dalı, 2010)
   Numerik metodlar fizik ve mühendislik uygulamalarında ortaya çıkan ve çözümü çok zor veya mümkün olmayan problemler için yaklaşım çözümleri üretmek için kullanılır. Bu çalışmada, biz parçalı diferansiyel denklemlere sayısal ...
  • Nutritional behavior in Libya 

   Moftah, Omar Ali Saieed (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005-09)
   Food is one of the important needs of all living beings. You need food to live. Without food you will not be able to live long. You eat different kinds of foods such as bread, rice, meat, etc. You also take liquid foods ...
  • Obezite tedavisinde kullanılan Orlistat'ın prostat kanseri pc3 ve pnt1a hücre hatlarında ampka hedefi ile İlişkili global protein ifade düzeylerinin 2d-dıge yöntemi ile tanımlanması 

   Nebiler, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyokimya ve Genetik Anabilim Dalı, 2019)
   Günümüzde prostat kanseri, erkekler rastlanma sıklığı bakımında diğer kanser türlerine oranla daha üst sıralarda yer bulmaktadır. Prostat kanserine yakalanma oranlarına bakıldığında risk faktörleri ve kronik hastalık ...
  • Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı" adlı eserindeki niteleme sıfatları 

   Keskinci, Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2017)
   Çalışmamız, Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı" eserinde yer alan niteleme sıfatlarını konu edinmiştir. Niteleme sıfatları hakkındaki bu araştırma, Türkiye Türkçesinin dilbilgisel özelliklerini belirlemeye katkıda ...
  • Okan Demiriş ve IV. Murat Operası'nın incelenmesi 

   Taniş, Başak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Rejisörlük Bilim Dalı, 2011-01)
   Okan Demiriş'in ?IV. Murat? operası, Osmanlı tarihinin en ilginç dönemlerinden birini, tarihsel veriler ışığında, geleneksel Türk müziği ezgilerine de yer vererek çoksesli şekilde ortaya koyan bir eserdir. Bu çalışma ...
  • Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Yönetici Görüşleri 

   Özdemir, Yusuf (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2018)
   Okul, görevi sadece eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek olmayan aynı zamanda bulunduğu çevrenin, velinin ve okulda yer alan öğretmenin, öğrencinin, yardımcı personelin istek ve beklentilerini de karşılayabilen bir yapıdır. ...
  • Olağan kanun yolu olarak istinaf ve bölge adliye mahkemesi cumhuriyet savcısının istinafta rolü 

   Bağcı, Bülent (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-05)
   Türk ceza hukukunda 26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5235 sayılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulus, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ve 04.12.2004 tarihinde kabul edilen 5271 sayılı ...
  • Oligopol piyasalarında oyun teorisinin rekabet geliştirme amacıyla kullanılması üzerine bir araştırma 

   Dönmez, Görkem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan sektörlerin oligopol piyasada olduğunu araştırmak ve oligopol piyasanın önemini, bu piyasada rekabet ederken uygulanan oyun teorisinin sektördeki oyuncular ...
  • On critical reading: A classroom approach 

   Güder, Feride Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2004-06)
   Bu çalışmanın amacı, yazılı dilin nasıl analiz edileceğini öğretmek için okuma dersindeki değişikliği vurgulayan, eğitim alanındaki bilişsel ve eleştirel düşünme yaklaşımlarından çıkmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı ...
  • One eye movie watching experience an experiment for enhancing attention in presentation process 

   Taşcı, Mehmet Baran (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehir Planlama Bilim Dalı, 2010-02)
   Tek gözlü film seyretme deneyimi; sunum sürecinde dikkati arttırma deneyi çalışması, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü Şehircilik programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak gerçekleşmiştir. ...
  • Operatör Yarı Gruplarının Değişmez Alt Uzayları 

   Kaya, Canan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2008-06)
   Bu çalışmada kompakt operatörlerin cebirleri ve yarı grupları incelenmiş ve bu konularla ilgili, temel olarak [7]'den olmak üzere çeşitli sonuçlara yer verilmiştir. ANAHTAR KEL?IMELER VE S öZCÜKLER: Banach uzayı, cebir, ...
  • Oracle veritabanı programının (Uygulama sistemini) kullanarak "üniversite bilgi sistemi" yazılımı gerçekleştirmek 

   Ürüşan, Ahmet Yücel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2006-02)
  • Ordu–Ünye Kentsel Sit Alanı Koruma Sorunları, Önerileri ve Rasim Sırmabıyık Evi Koruma Önerisi 

   Fidan Argan, Ayşe Ümmühan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2018)
   Ünye tarihi kent merkezinde gerçekleştirilen bu çalışma ile geleneksel kent dokusunda yer alan korunması gerekli yapıların tarihi ve mimari açıdan incelenerek mevcut durumlarının tespiti ve belgelenmesi ile geçirdikleri ...
  • Organ adlarıyla kurulmuş deyimlerin karşılaştırılması (Azerbaycan - Özbek ve Türkiye Türkçesi) 

   Hüseynova, Aysel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-06)
   Bilindiği üzere, oldukça geniş bir coğrafyada yaşayan Türk ulusu zengin ve köklü bir dil ve kültür geleneğine sahiptir. Bu geleneğin bir parçası şüphesiz deyimlerdir. Yıllar geçse de ortaklığını kaybetmeyen deyimler onların ...
  • Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" Adlı Romanında Niteleme Sıfatları 

   Bıçak, Nihat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmamızda, Orhan PAMUK'un "Kırmızı Saçlı Kadın" adlı romanında geçen niteleme sıfatları incelendi. Bu çalışmanın asıl amacı, Türkiye Türkçesinde kullanılan niteleme sıfatlarının şekil ve oluşumları hakkında bir sonuç ...