Show simple item record

dc.contributor.authorIlıcak - Aydınalp, Ş. Güzin
dc.date.accessioned2014-09-23T10:52:49Z
dc.date.available2014-09-23T10:52:49Z
dc.date.issued2013-10
dc.identifier.issn2146-5193
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/781
dc.description.abstractKavramların katman katman içinin boşaldığı, bedenlerin kamusallaştığı dijital dünyada, bilgisayar ekranına tek tuşla bağlanan ruhlar, hayatlarını perdesiz bir biçimde herkese teşhir etmektedir. Bu sistem içinde sevdiklerimizi, yaşantımızı, ideolojilerimizi, korkularımızı, takıntılarımızı, gönüllü olarak paylaşıp, birbirimizi röntgenlemekteyiz. Gerçek dünyada ötekileştirilmiş ve soyutlanmış insanlar bile internet sayesinde toplum içinde kendilerine yer bulmuşlardır. Fiber optik kablolarla birbirine bağlanan çoklu benlikler, bu yeni teknolojilerin getirdiği yeni medya düzenine de uyum sağlamaya çalışmaktadır. Kurumların da bireyler gibi kimlik kazandığı bu siber çağda, kurumlara destek veren halkla ilişkiler uzmanlarının görev tanımları sürekli gelişmektedir. Bu çalışma ‘‘göreceli eleştiri yöntemiyle’’ sosyal medyayı eleştirerek, halkla ilişkiler disiplinin sosyal medyaya nasıl adapte olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca çalışmanın amacı sosyal medyaya eleştirel bir gözle bakarak, halkla ilişkiler uzmanlarının değişen rollerini yeniden gözden geçirmek ve halkla ilişkiler uzmanlarının sosyal medyada yaşadıkları ana problemleri belirlemektir. Çalışma, halkla ilişkiler uzmanlarının sosyal medyaya göre yeniden şekillendirdikleri iletişim tekniklerini kavramak açısından da önemlidir.tr_TR
dc.description.abstractIn a digital world where concepts have lost what they denote step by step and where bodies are expropriated, souls connected to the computer screen with one touch display their lives in an unveiled manner to everybody. Despite this remonstrance, we voluntarily share our loved ones, our lives, our ideologies, our fears and our obsessions and peep each other. Even people, who were otherized and isolated in the real world, have found a place for themselves in society thanks to the Internet. Multiple selves connected to each other through fiber optic cables are trying to adapt to this new media order brought by these new technologies. Job descriptions of public relations specialists are constantly changing in this cyber age when institutions also have gained identity just like individuals. This study has significance in terms of redefining the roles undertaken through the public relations experts, with an eye to comply with the system who strive to be within the in social media and interpret same with a critical approach.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherThe Turkish Online Journal of Design, Art and Communicationtr_TR
dc.subjectSosyal Medyatr_TR
dc.subjectHalkla İlişkilertr_TR
dc.subjectYeni Medyatr_TR
dc.subjectSocial Mediatr_TR
dc.subjectPublic Relationstr_TR
dc.subjectNew Mediatr_TR
dc.titleSosyal Medyaya Halkla İlişkiler Perspektifinden Eleştirel Bir Bakıştr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorIDTR111134tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record