Now showing items 1-13 of 13

  • A review of the political stance of Kurdish women: Leyla Zana portrait 

   Ökzsüzömer, Ecem Hazal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2016-05)
   Bu çalışmanın konusu siyasette etkili bir duruşa sahip olan Kürt kadınlarıdır. Hedef, bu duruşa giden yolda etkisi olan dinamiklerdir. Bu araştırma kadın ve anne imajını merkeze koymaktadır. Konuyu incelerken literatürden ...
  • Arab Spring and analysis of Arab Spring in Turkey over Gezi Park events 

   Kaçaker, Kadir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2017)
   "Gezi Parkı Olayları Türkiye'nin Arap Baharı Mıdır?" sorunsalına cevap aradığım tezimin ilk bölümünde, bahsi geçen gösterilerin içeriklerine bağlı olarak sosyal hareketler kavramının içeriğini tartıştım.Tezimin ikinci ...
  • Confilct competition and control of energy resources of the caspian region 

   Aliş, Naciye Beste (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2008)
  • Defining and naming the Kurdish issue: Institutions, opinion leaders and parties 

   Cevheri, Seda Gizem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2012-09)
   Kürt sorunu tarihsel geçmişe dayanan, ekonomik, sosyal güvenlik , kültürel ve demokratik hak sorunları boyutu olan Türkiye'nin yalnız iç siyasetini etkilemekle kalmayan dış politikasını özellikle Ortadoğu ülkeleri, AB ve ...
  • Democracy and participation at the local level in the context of city (citizens') council: Women's and children's assemblies in Zeyti̇nburnu, Küçükçekmece, Kadıköy and Bahçeli̇evler 

   Vanlıoğlu, Esma (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2015-04)
   Bu tez, yerel düzeyde demokrasi ve katılım olgusunu kent konseyi modeli bağlamında İstanbul dahilinde Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kadıköy ve Bahçelievler ilçeleri Kent Konseyleri kadın ve çocuk meclisleri örneklemleri ...
  • Effects of Syriza movement on EU integration 

   Aksu, Ceyda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2017)
   Avrupa Kıtası'nda bir birlik kurma daha doğrusu entegre olmuş bir Avrupa fikri orta çağlara dayanmakla birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu anlamda yapılan çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Ancak, tam olarak ...
  • Evolution of minority rights in Europe: the case of western thrace Muslim Turkish minority 

   Chousein, Şule (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2006-08)
   Bu çalısma tarihi çerçeve içerisinde azınlık haklarının gelisimini, uluslararası örgütlerin azınlık hak ve uygulama mekanizmalarını, Avrupa kurumlarının azınlık hakları ve koruma mekanizmalarını, bes batı demokrasisinde ...
  • Identity crisis of Jordan during the Israel-Palestine peace process 

   Gülşen, Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2011-08)
   Bu çalışma, Ürdün Krallığı içerisindeki Filistinli varlığı ile Ürdün kimlik krizi arasındaki ilintiyi incelemektedir. Filistinlilerin İsrail tarafından yok sayılması ve Ürdün'e göçe zorlanmalarının Mavera-i Ürdün teşekkülünün ...
  • Syrian people and their integration within Turkey in context of the refugee crisis and extended visit 

   Açıkel, Aybike (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2016)
   Suriye'de 2011 yılında başlayan, muhalif grup ile rejim arasında yaşanan çatışmalar kısa sürede artan şiddeti ve boyutu ile bir iç savaşa dönüşmüştür ve yakın zamanda da bu durumun çözüme kavuşması beklenmemektedir.. Ülke ...
  • The role of the European public opinion and political elites on relations between the European Union and the İslamic Republic of İran 

   Hamid, Chato Shaker (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2016-09)
   Bu çalışmada Avrupa ve İran arasındaki sorunların siyasi elitler ve avrupa kamouyundaki görüşleri incelenmiştir.
  • The Us and Afghanistan Relations After 9/11 Event 

   Yaquubı, Mohammad Feroz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce), 2018)
   9/11 Olayı sonrası Amerika ve Afganistan İlişkileri Mohammad Feroz YAQOOBİ Afganistan tarihi istilalar tarihi olarak tanımlanabilir. Asya'nın kalbi olarak da görülen edilen Afganistan, sahip olduğu coğrafi konumu sebebiyle ...
  • Türkiye'nin Suriye Mülteci Politikası ve Türkiye Ekonomisi ve Güvenliğine Etkileri (2011 - 2015) 

   Fadhly, Naıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2018)
   Suriye'de çatışmalar 2011 yılında başlamış, buna bağlı olarak yüzbinlerce kişi ölmüş, milyonlarca Suriyeli mülteci haline gelmiştir. Bu bağlamda Suriye halkı, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır ve bazı Avrupa ülkelerinde ...
  • Ukrainian crisis and its impact on Turkey 

   Güler, Zeynep Naz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2016-08)
   2013 yılının son aylarında, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler akıllara Soğuk Savaş yıllarını getirmiştir. Krizin patlak vermesiyle birlikte Karadeniz coğrafyasında güvenlik kaygıları ön plana çıkmıştır. Yüksek seviyede savaş ...