Show simple item record

From manga to anime: The presentation of "consumption object" in the film "Sen to Chihiro no Kamikakushi" as one of "soft power" weapons of Japan: Automobile example

dc.contributor.advisorSelçuk Hünerli
dc.contributor.authorSarban, Serpil
dc.date.accessioned2014-09-17T12:27:00Z
dc.date.available2014-09-17T12:27:00Z
dc.date.issued2011-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/682
dc.description.abstractBu çalışma genel anlamda Japon grafik romanı "manga" ve mangadan beslenen Japon animasyon sineması "anime" üzerinedir. Çalışma manga ve animeyi Japon toplumunun sahip olduğu en etkili "yumuşak güç" silahlarından ikisi olarak kabulünden hareketle, bu silahların manga ve animede eleştirel bir tavırla kullanıldığı ve yerelden evrensele birçok kaygıyı sorunsallaştırdığı tezini ileri sürer. Ayrıca irnik olarak "tüketim nesnesi"ne dönüşmüş bir animede "tüketim" eleştirisi yapıldığı savunulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn general terms, this study is on "manga" which is Japanese graphic novel, and "anime" which is Japanese animated cinema fed by manga. Considering that Joseph S. Nye regards manga and anime as two of the most influential "soft power" weapons of Japanese society, the study suggests that these weapons are used in animes with a critical attitude and problematize many conserns from local to universal. It is argued that "consumption" is criticized in an anime that has become a "consumption object" ironically.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectİletişim Bilimleritr_TR
dc.subjectAnimetr_TR
dc.subjectCanlandırmatr_TR
dc.subjectGösterge bilimitr_TR
dc.subjectJaponyatr_TR
dc.subjectMangatr_TR
dc.subjectSimgetr_TR
dc.subjectSinematr_TR
dc.subjectTüketimtr_TR
dc.subjectYumuşak güçtr_TR
dc.subjectCommunication Sciencestr_TR
dc.subjectAnimationtr_TR
dc.subjectSemiologytr_TR
dc.subjectJapantr_TR
dc.subjectSquadtr_TR
dc.subjectSymboltr_TR
dc.subjectCinematr_TR
dc.subjectConsumptiontr_TR
dc.subjectSoft powertr_TR
dc.titleMangadan animeye: Japonya'nın "yumuşak güç" silahlarından biri olarak "Sen to Chihiro No Kamikakushi" filminde "tüketim nesnesi" sunumu: Otomobil örneğitr_TR
dc.titleFrom manga to anime: The presentation of "consumption object" in the film "Sen to Chihiro no Kamikakushi" as one of "soft power" weapons of Japan: Automobile example
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record