Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik Varol, Merve
dc.contributor.authorVarol, Erdem
dc.date.accessioned2020-07-06T12:00:36Z
dc.date.available2020-07-06T12:00:36Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6342
dc.description.abstractModernizmin ortaya çıkışı ve teknolojik gelişmelerle birlikte insanlık hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma gelmiş, üretim açısından bolluk, refah artışı meydana gelmiştir. Söz konusu durum üretim odakları tarafından olumlu görünse de tüketim istenilen oranda olmadığından üretilen ürünler stoklarda birikmeye başlamıştır. Üreticiler, artan stokları eritmek amacıyla tüketimi teşvik edici stratejiler uygulamaya başlamış böylece Modern anlamda pazarlama ve reklam kampanyaları hayata geçmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası Modernizm hayal kırıklığı yaratmış olsa da, getirdiği pazarlama, reklam ve tüketim stratejileri artan rekabet sonrası daha da önem kazanmıştır. Ayrıca teknolojinin gelişim hızının artmasıyla üretim süreçlerinin değiştiği, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştığı, iletişim ağlarının geliştiği ve yeni bir dünyanın egemen olduğu Postmodern dönemle birlikte değişen ekonomi anlayışı, bazı girişimcilerin ileriye yönelik ticari anlayışlarında önemli kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. Ancak tüketime yönelik teşvik stratejilerine anti tez olarak tüketimi azaltmak, dünya kaynaklarının azalmasını önleyici ekolojik deneyimler yeni bir ekonomi sistemini, paylaşım ekonomisini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu sistemle birlikte sadece paylaşım değil aynı zamanda ulusötesi şirketlerden bağımsız bireylerin çeşitli dijital uygulamalar sayesinde kendi işlerine sahip olmalarını da içine almaya başlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, değişen ve bu değişimle birlikte gün be gün artan tüketim döngüsünü ele alarak dünyanın ekolojik, toplumsal, kültürel ve ekonomik açıdan daha paylaşımcı ve yaşanabilir olmasını amaçlayan paylaşım ekonomisinin Postmodern tüketim çağındaki yerini dünyadaki ve ülkemizdeki örnekler ışığında Türkçe literatüre katkı sunmaktır
dc.description.abstractWith the advent of Modernism and technological developments, humanity has become more powerful than ever, and abundance and prosperity have increased in terms of production. Although the situation in question seems positive by the focus of production, the produced products have started to accumulate in the stocks since the consumption is not at the desired rate. Manufacturers have started to apply consumption-promoting strategies in order to melt the increasing stocks, thus Modern marketing and advertising campaigns have been implemented. Although Modernism was disappointing after World War II, its marketing, advertising and consumption strategies gained more importance after increasing competition. In addition, with the increasing speed of technology, the change in the production processes, the use of information and communication technologies became widespread, the communication networks developed and the new world dominated with the Postmodern era, which enabled some entrepreneurs to gain significant gains in their forward-looking business understanding. However, as an anti-thesis for consumption incentive strategies, reducing consumption, ecological experiences preventing the reduction of world resources have created a new economy system, sharing economy. With the system in question, it starts to include not only sharing but also the self-employment of individuals independent of transnational companies through various digital applications. The aim of this study is to contribute to the Turkish literature in the light of examples in the world and in our country in the light of examples in the world and our country, which aims to make the world ecologically, socially, culturally and economically more sharing and livable, by considering the changing and increasing consumption cycle with this change.
dc.language.isotrtr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectModernizm
dc.subjectPostmodernizm
dc.subjectPostmodern Tüketim
dc.subjectPaylaşım Ekonomisi
dc.subjectModernism
dc.subjectPostmodernism
dc.subjectPostmodern Consumption
dc.subjectSharing Economy
dc.titlePostmodern tüketime postmodern bir yanıt:Paylaşım ekonomisi
dc.typeArticletr
dc.relation.journalAcademic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalartr
local.journal.issue12tr
local.journal.startpage128tr
local.journal.endpage141tr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States