Show simple item record

dc.contributor.authormomeni shabanı, sevil
dc.contributor.authorGündüz, Gülten Feryal
dc.date.accessioned2019-11-14T08:24:44Z
dc.date.available2019-11-14T08:24:44Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5588
dc.description.abstractÜlkelerin gelişmişlik düzeyleri ile vatandaşlarına sundukları eğitim olanakları arasında paralellikler söz konusudur. Eğitim kalitesinin de bir göstergesi olan öğretmen ve onun almış olduğu eğitim vatandaşlara sunulan eğitim-öğretim hizmetleri hakkında bilgi vermektedir. Bu sebepten dolayı öğretmen yetiştirme programları ve izledikleri modeller ülkelerin eğitim sistemine göre farklılık göstermektedir (Ergun, 2012). Bu araştırmada da Türkiye’de, İran’da ve Hollanda’da ortaokul ve liselerde görev yapacak olan Rehberlik ve psikolojik danışmanlık (RPD) öğretmeni/uzmanı-psikolog-sosyal hizmetler uzmanı yetiştiren lisans programlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Türkiye’de 2018 yılında güncellenen öğretmen yetiştirme lisans programlarından birisi de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programıdır. İran’da ise 2012 yılında RPD ve Psikoloji lisans programları Psikoloji lisans programı altında birleştirmiştir. Hollanda’da ise ortaokul ve liselerde RPD öğretmenlerinin görev ve sorumluklarını psikolog ya da sosyal hizmetler uzmanı gerçekleştirmektedir. Araştırma verilerine doküman analizi tekniği kullanılarak yürürlükte olan lisans programları incelenerek ulaşılmıştır. Bu üç ülkenin programının karşılaştırması, ülkelerin yönetim şekilleri, eğitim felsefesi, yaşam biçimleri, kültürlerinin yükseköğretim eğitim programlarını nasıl etkiledikleri, benzerlikleri ve farklılıkları açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmanın Batı ve Doğu ülkelerinde RPD öğretmeni/uzmanı yetiştiren lisans programları hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiler doğrultusunda Türkiye RPD ve Psikoloji lisans programlarına katkı sağlama ve ülkemizde PDR/Psikoloji lisans programlarında okuyan yabancı öğrencilerin eğitim kültürlerini anlayabilmede faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin İstanbul Kültür Üniversitesi, İran’ın Azad Eslami üniversitesi ve Hollanda’nın Saxion yüksekokulu ve UT Twente üniversitelerinde RPD öğretmeni/uzmanı yetiştiren lisans programları ile sınırlıdır.
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTürkiye RPD Öğretmeni Yetiştirme Lisans Programı
dc.subjectİran Psikoloji Lisans Programı
dc.subjectHollanda Sosyal Hizmetler Yüksekokul Programı
dc.subjectHollanda Psikoloji Lisans Programı
dc.subjectKarşılaştırmalı Eğitim
dc.subjectÖğretmen Yetiştirme
dc.titleTürkiye, İran ve Hollanda'da Ortaokul ve Liselere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni/Uzmanı Yetiştiren Lisans Programlarının Karşılaştırılması
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.contributor.authorID308497tr_TR
dc.contributor.authorID308302tr_TR
dc.relation.journalIX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresitr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States