Show simple item record

dc.contributor.authorW. Owen, Dean
dc.contributor.authorDemir, Ayhan
dc.contributor.editorŞimşek, Hasan
dc.contributor.editorHacıfazlıoğlu, Özge
dc.date.accessioned2019-11-01T13:50:22Z
dc.date.available2019-11-01T13:50:22Z
dc.date.issued2015-12-01
dc.identifier29tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5517
dc.description.abstractThe roles required of university teaching faculty have evolved quite dramatically over the past half century. With this evolution in role and function has come increasing demands for productivity, efficiency, learning new delivery platforms and responding to the ever changing demands of higher education. This study compared a sample Turkish (n = 91) counselor education faculty members with a sample of their U.S. counterparts (n = 90) with regard to job satisfaction and burnout risk. Data were collected through the use of an online survey and results revealed significant differences between the samples. Results indicated significant differences between samples in job satisfaction levels as well as a negative relationship between burnout risk and satisfaction. Discussion of findings andimplications for further research were presented.
dc.description.abstractSon elli yılda, üniversitelerde çalışan akademisyenlerin rolleri ciddi biçimde evirilmiştir. Rol ve işlevlerdeki bu evrim ile etkililik, verimlilik, yeni ders verme yolları istenmesinde artışolmuş ve yükseköğretimin değişen isteklerine tepki verme gereği doğmuştur. Bu çalışmada Türk (n = 91) ve Amerikan (n = 90) psikolojik danışmanlar iş doyumu ve tükenmişlik riski açısından karşılaştırılmıştır. (n = 90). Online olarak yayınlanan bir ölçme aracıyla toplanan verilerle yapılan analizler iki grup arasında bazı farkların olduğunu göstermiştir. Bulgular, iki grup arasında iş doyumu açısından anlamlı farkların olduğu ve iş doyumu ile tükenmişlik arasında olumsuz ilişki olduğu doğrultusundadır. Bulgular tartışılarak, gelecek çalışmalar için doğurgular sunulmuştur.
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectFaculty Job Satisfaction
dc.subjectFaculty Burn Out
dc.subjectCounselor Educators
dc.subjectAkademisyenlerde İş Doyumu
dc.subjectAkademisyenlerde Tükenmişlik
dc.subjectPsikolojik Danışman Eğitimcisi
dc.titleJob Satisfaction and Burnout Risk Among American and Turkish Counselor Educators
dc.title.alternativeTürk ve Amerikan PsikolojikDanışman Eğitimcilerinde Tükenmişlik Riski ve İş Doyumu
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue1tr_TR
local.journal.startpage1tr_TR
local.journal.endpage12tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States