Show simple item record

dc.contributor.authorKaracabey, Mehmet Fatih
dc.contributor.editorToran, Mehmet
dc.contributor.editorYıldız, Rauf
dc.contributor.editorKulaksız, Taibe
dc.date.accessioned2019-10-21T12:43:07Z
dc.date.available2019-10-21T12:43:07Z
dc.date.issued2019-09-19
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5432
dc.description.abstractBu araştırmada okul müdürlerinin okullarında görev yapan aday öğretmenlere rehberlik edebilme düzeyiyle liderlik oryantasyonları arasındaki ilişkiincelenmektedir.Çalışmada tarama modeliyle Şanlıurfa’da görev yapan 307 aday öğretmenden toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul müdürlerinin okullarında görev yapan aday öğretmenlere rehberlik edebilme ve liderlik oryantasyonlarının orta düzeyde olduğuverehberlik edebilme düzeyleriyle liderlik oryantasyonları arasında yüksek düzeyde ilişki bulunduğubelirlenmiştir.İlkokul ve lise müdürlerinin ortaokul müdürlerine göre aday öğretmenlere eğitim-öğretim alt boyutunda daha iyi rehberlik ettiğisaptanmıştır. Ayrıcaokul müdürlerinin sınıf öğretmenliği mezunu aday öğretmenlere branş öğretmenliği mezunu aday öğretmenlerden daha iyi rehberlik ettiği ve liderlik oryantasyonlarının cinsiyet, okul türü, branş ve görev yerine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.
dc.description.abstractIn this study, which investigates the relationship between school principals' level of being able to guide prospective teachers in their schools and leadership orientations, data collected from 307 candidate teachers working in Şanlıurfa were analyzed. As a result of the study, it was found that school principals’ guidance and leadership orientations were at a moderate level, there is a high level of relationship between the level of guidance and leadership orientation, primary and high school principals provide better guidance to prospective teachers in the sub-dimension of education-teaching, school principals have better guidance to prospective teachers who have graduated from primary school teachers than prospective teachers with branch education and it was determined that leadership orientations did not differ according to gender, type of school, branch and task location.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAday Öğretmen
dc.subjectRehberlik
dc.subjectLiderlik
dc.subjectİlişki
dc.subjectŞanlıurfa
dc.subjectProspective Teacher
dc.subjectGuidance
dc.subjectLeadership
dc.subjectRelationship
dc.titleOkul Müdürlerinin Aday Öğretmenlere Rehberlik Etmeleri ile Liderlik Oryantasyonları Arasındaki İlişki
dc.title.alternativeThe Relationship Between School Principals' Guidance of Prospective Teachers and Leadership Orientation
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID146520tr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue2tr_TR
local.journal.startpage140tr_TR
local.journal.endpage150tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States