Show simple item record

Analysis of the prejudices against the male dancer in the case of "Sinop köçeks"

dc.contributor.advisorŞermin Tekinalp
dc.contributor.authorKurt, Berna
dc.date.accessioned2014-08-20T07:29:54Z
dc.date.available2014-08-20T07:29:54Z
dc.date.issued2007-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/538
dc.description.abstractBu çalışmanın konusu, tarihsel bağlamda köçeklik geleneği, geleneğin günümüzde sürdürülme biçimi ve bu geleneğin toplumsal algılanışıdır. Hedef, dans sanatında erkek dansçıya yönelik önyargıyı tarihsel bir bağlamda incelemektir. Araştırmada, dans sanatı tarihsel olarak ele alınmış, Batılı erkek dansçının konumu incelenerek bu tarihselliğe toplumsal cinsiyet unsuru eklenmiştir. Daha sonra, vaka incelemesi olarak köçeklik geleneğiyle ilgili yazılı kaynaklar ele alınmış, batılı gezginlerin gözlemlerindeki oryantalist bakış irdelenmiştir. Köçeklik geleneğiyle ilgili kişisel deneyimleri bulunan kimselerle görüşülmüş; sözlü tarih yönteminin belli unsurlarından yararlanılarak bu kişilerin kendi sözlerini söylemelerini sağlamak hedeflenmiştir. Görüşmelerde ve yazılı kaynaklarda ortaya çıkan eşcinsellik korkusu içeren yaklaşımlar ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Araştırma, erkek dansçıya yönelik önyargılı bakışın farklı tarihsel koşullarda ve coğrafyalarda sürekliliğe sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışmayla, kalıplaşmış görünen toplumsal cinsiyet kimliklerinin değişkenliğini ortaya çıkarmak ve dans sanatında daha özgür anlatım biçimlerinin yaratılabileceğini göstermek amaçlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study deals with the köçek tradition in historical context, this tradition?s continuity in today?s conditions and its social status. It sets out to analyse those questions in the context of the prejudice against the male dancer. To get a historical context, the study has began with the analysis of the history of the art of the dance. A gender perspective is added by discussing western male dancer?s position in that history. In the light of those discussions, written documents on the köçek tradition have been analysed and western travelers? accounts? orientalist content has been taken into consideration. For the study, people accustomed to that tradition have been interviewed. The method of oral history has been purposefully chosen to give to those people an opportunity to express their thoughts and feelings. Moreover, interviews facilitated to get information about the tradition?s continuity in today?s conditions. In conclusion chapter, homophobical approach in all those resources has been analysed. The study has revealed that the prejudice against the male dancer has continuity in different historical conditions and localities. It aimed to reveal changeability of gender roles and freer expressions forms in the art of dance.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectGüzel Sanatlartr_TR
dc.subjectSosyolojitr_TR
dc.subjectDanstr_TR
dc.subjectBalettr_TR
dc.subjectKöçektr_TR
dc.subjectToplumsal Cinsiyettr_TR
dc.subjectSözlü Tarihtr_TR
dc.subjectEşcinsellik Korkusutr_TR
dc.subjectOryantalizmtr_TR
dc.subjectFine Artstr_TR
dc.subjectSociologytr_TR
dc.subjectDancetr_TR
dc.subjectBallettr_TR
dc.subjectGendertr_TR
dc.subjectOral Historytr_TR
dc.subjectHomophobiatr_TR
dc.subjectOrientalismtr_TR
dc.titleDansçı erkeğe yönelik önyargılı bakışın "Sinop köçekleri" örneği üzerinden incelenmesitr_TR
dc.titleAnalysis of the prejudices against the male dancer in the case of "Sinop köçeks"
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record