Show simple item record

dc.contributor.advisorArıker, Çağla
dc.contributor.authorAkarsu, Seda
dc.date.accessioned2019-09-19T14:27:07Z
dc.date.available2019-09-19T14:27:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5366
dc.description.abstractAraştırmanın amacı mobil uygulamalardan alışveriş çerçevesinde içgüdüsel satın alma eğilimi, içgüdüsel satın alma davranışı ve kişilik arasındaki ilişkiyi incelemektir. İçgüdüsel satın alma davranışı literatürde daha önce fiziksel mağazalardan yapılan satın alımlar ve internet mağazalarından yapılan satın alımlar çerçevesinde incelenmiştir. Ancak mobil alışveriş uygulamalarında yapılan satın alımlarda içgüdüsel satın alma davranışını ele alan çalışmaların eksikliği görülmektedir. Bu tez çalışmasında içgüdüsel satın alma davranışının mobil alışveriş uygulamaları açısından ele alınmasının literatüre ve uygulamacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre tüketiciler mobil alışveriş uygulamalarından alışveriş yaparken içgüdüsel satın alma eğilimleri arttıkça içgüdüsel satın alma davranışını daha çok göstermektedirler. Diğer taraftan, tüketicilerin kişilik özellikleri mobil alışveriş uygulamalarında içgüdüsel satın alma davranışı göstermek ya da göstermemek konusunda etkili gözükmemektedir.
dc.description.abstractThe aim of the study is to examine the relationship between impulsive buying behavior, impulsive buying tendency and personality within mobile shopping applications framework. Impulsive buying behavior examined in the literature previously within the framework of physical stores and internet stores. However, there is lack of studies on impulsive buying behavior observed within mobile shopping applications framework. It is thought that this study will contribute to the literature and practitioners in terms of impulsive buying behavior observed during shopping from mobile shopping applications. According to the results, consumers show more impulsive buying behavior as their impulsive purchasing tendencies increase while shopping through mobile shopping applications. On the other hand, consumer personality traits do not seem to be effective in showing or not showing impulsive buying behavior when shopping from mobile applications.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectİşletme
dc.subjectBusiness Administration
dc.titleİçgüdüsel satın alma kavramı ve kişilik ilişkisi: Mobil uygulamalara yönelik bir araştırma
dc.title.alternativeThe relationship between impulsive buying behavior and personality: A research on mobile applications
dc.typeThesistr_TR
local.journal.startpage1tr_TR
local.journal.endpage74tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record