Show simple item record

dc.contributor.authorTokat Ozan, Neslihan
dc.contributor.authorYarmacı, Hanife
dc.date.accessioned2019-09-06T12:08:32Z
dc.date.available2019-09-06T12:08:32Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5263
dc.description.abstractEndüstri dalları arasında yer alan tekstil sektörü, günümüzde çağın koşullarına uygun olarak değişmiş ve günümüzde hala gelişim göstermektedir. Kullanım alanlarına göre giyim ve ev tekstili olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Ev tekstili ürünleri; bireylerin yaşamakta olduğu mekanıarda konfor sunan, aynı zamanda günlük ihtiyaçlarını gidermelerine kolaylık sağlayan ve estetik açıdan rnekanlara değer katan tüm tekstil ürünleri olarak tanımlanabilmektedir. Ev tekstili ürünlerini kullanıldığı mekan öğesi olarak oturma grupları, pencere, yatak odası, banyo ve mutfak tekstil ürünleri olarak beş farklı başlıkta sınıflandırılmaktadır. Üretim tekniğine göre ise; dokuma, baskı, örme ve teknik tekstiller olarak gruplandırılmaktadır. Ev tekstili sektörünün çok farklı ürün gruplarından oluşması, tasarıma duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Her bir farklı ürün grubunun kendine has teknik özelliklerinin olması, alanında uzman sektörü bilen tasarımcılara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Türkiye' de birçok bölgede Meslek yüksekokullarında toplumun hedefleri, iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere gereken bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerini kazandırmayı hedefleyen ev tekstili tasarımı programlarının açılması oldukça önemlidir. Bu bildiride; Türkiye' de ev tekstili sektörünün durumu ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış ev tekstili tasarımı programı konu alınmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe textile sector, which is among the branches ofindustry, has changed in accordance with the conditions of the era and it is still developing today. According to the areas of use are divided into two main groups as Cıothing and home textiles. Home textile products; it can be defined as all textile products that offer comfort in the places where individuals live, at the same time, they provide ease to their daily needs and add value to places in aesthetic terms. Home textiles products are classified into five different headings as seating groups, windows, bedrooms, batlırooms and kitchen textiles. According to the produetion teehnique; weaving, printing, knitting and teehnieal textiles. The fact-that the home textile seetor eonsists of many different produet groups increases the need for design. The unique teehnieal eharaeteristics of eaeh different product group increases the need for designers who know the sector. The objeetives of the society in vocational colleges "in many regions in Turkey, the information required in accordance with the individual demands of the business community, aimed at opening up the skills and abilities to praetiee home textile design program is very important. In this statement; the status of Turkey in the home textile sector and home textile design program designed to meet the needs of the sector were taken.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEv Tekstilitr_TR
dc.subjectEv Tekstili Tasarımıtr_TR
dc.subjectMeslek Yüksekokullarıtr_TR
dc.subjectTekstiltr_TR
dc.subjectHome Textilestr_TR
dc.subjectHome Textile Designtr_TR
dc.subjectVoeational Sehoolstr_TR
dc.subjectTextiletr_TR
dc.titleMeslek Yüksekokulu Ev Tekstili Tasarımı Programının Önemitr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.contributor.authorID116702tr_TR
dc.contributor.authorID124512tr_TR
dc.relation.journal8. Uluslararası Meslek Yüksek Okulu Kongresitr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States