Recent Submissions

 • Mimarlıkta expo kavramı ekoloji temalı expolar üzerine bir karşılaştırma 

  Hür, Simge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2019)
  Ticari amaç taşımayan ve topluma deneysel bir ortam hazırlayan expolar, son yıllarda dünya genelinde çevre sorunlarına cevap aranan ortak platformlar olmasıyla önem kazanmıştır. Artan çevre problemlerinin çözümü yönünde ...
 • Dış göç etkisinde Gaziantep: Güncel şehirleşme politikaları üzerinden bir kenti okumak 

  Şener, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı, 2019)
  Göç kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Dış göç hareketlerinin, ülkelerin ekonomik, demografik, sosyal, siyasal ve mekansal yapılarında değişmeler meydana getirdiği; kültürlerin, yaşama biçimlerinin, gelenek ...
 • Asma tavan sistemlerinin işlevsellik açısından incelenmesi 

  Güler, Merve Betül (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2019)
  Asma tavanlar ilk olarak estetik nedenlerle Japonya'da 1337-1573 yılları arasında kullanılmaya başlanmıştır. Kaynaklara göre asma tavanlar Avrupa'da ise ilk olarak 1596'da İngiltere'de Blackfriars Theatre'de uygulanmıştır. ...
 • Konutta yenilikçi tasarım: Akıllı evler üzerine bir değerlendirme 

  Tomaş, Melek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2019)
  İnsanın var olduğu ilk dönemlerden itibaren çeşitlenen teknolojik gelişmeler her geçen gün yaşamı daha çok değiştirmektedir. Bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı dönem 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de başlayan ve ...
 • Aydın, Kuşadası'nda Balatlıoğlu Evi Restorasyon Projesi 

  Konuk, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2017)
  Kuşadası, kültürel ve mimari dokusuyla Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biridir. Kentin mimari yapısını oluşturan, aynı zamanda kentsel sit alanı olarak nitelendirilmiş olan Dağ ve Cami-i Kebir mahallelerindeki tarihi ...
 • Kentsel Planlamada Rant Etkisi: İstanbul Zekeriyaköy Örneği 

  Menteş, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı, 2017)
  Zekeriyaköy'de Koza İnşaat'ın başlattığı yapılaşma hareketi ve devamında bölgeye olan ulaşım probleminin büyük ölçüde çözülmesi buraya dair talebin artmasına önayak olmuştur. Arsa sahipleri bu talep sebebiyle kendilerine ...
 • Bir Sibernetik Etkileşim Aracı Olarak Otomobil Galerilerinde Işık 

  Çatık, Anıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2017)
  Evrenin başlangıcından bugüne kadar insan ile sürekli bir etkileşim içerisinde olan ışık, insanlığın kültürel ve teknolojik gelişimi içeriden sürekli araştırılan ve keşfedilmeye çalışılan bir konu olmuş ve bu gelişimin bir ...
 • Mimarlık Lisans Programlarında Yapım Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi 

  Gemci, Kevser (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2018)
  Yapım eyleminin var oluşuyla gelişen yapım yönetimi kavramı, inşaat sektörünün hızla büyümesiyle, günümüz koşullarında ihtiyaç haline gelmektedir. Dolayısıyla yapım yönetimi eğitimi de güncel konular arasında yerini ...
 • İstanbul'da coğrafi bilgi sistemleri yardımı ile deprem hasarlarının azaltılması 

  Erkan, Yasemin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2002)
 • İstanbul tarihi yarımadada bulunan Bizans kiliselerinin dönemsel özellikleri ve zaman içerisindeki durumları 

  Dışkaya, Sinem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2005)

View more