Show simple item record

SECURITY BEHAVIOUR AND PRIVACY CONCERN ON FACEBOOK: A RESEARCH REGARDING ISTANBUL USERS Security Behaviour and Privacy Concern on Facebbok:A reserch Regarding Istanbul Users

dc.contributor.authorZengin, İbrahim
dc.contributor.authorZengin, Melis Oktuğ
dc.date.accessioned2019-06-26T09:16:59Z
dc.date.available2019-06-26T09:16:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier.issn2148-3965
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4896
dc.description.abstract2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencilerinin sanal yıllığı olarak Mark Zuckerberg tarafından kullanıma sunulan Facebook, günümüzde gerek özel yaşamda gerekse iş yaşamında etkin bir iletişim aracına dönüşmüştür. Sosyal ağların dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşması, arkadaşlarla, aile bireyleriyle kimi zaman da hiç tanımadığımız kişilerle yoğun bir bilgi ve içerik paylaşımını da beraberinde getirmiştir. Çalışmanın konusunu, İstanbul’da yaşayan kullanıcıların, Facebook kullanma amaçlarının, güvenlik davranışı üzerindeki ve Facebook’a ilişkin algılarının mahremiyet kaygısı üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Bu amaçla, 514 kişiye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, İstanbul’da yaşayan kullanıcıların Facebook’u mesaj gönderme amacıyla kullandığını ve arkadaş listelerinin daha çok önceden tanınan kişilerden oluştuğunu; bu nedenle, mahremiyetin öncelikle seçicilik yöntemiyle korunduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractFacebook, which was created by Mark Zuckerberg in 2004 at Harvard University as a cyber yearbook, has become an active communication tool in private as well as in professional life. The proliferation of social networks around the world, including Turkey, has led to an intensive sharing of information with family, friends, and even people who are not acquainted with. This study aims to reveal the reasons for using Facebook; examine the attitudes and apprehensions towards privacy and security. For this purpose, an online questionnaire was conducted with 514 Facebook users in Istanbul. According to the results, Facebook is used mostly for messaging and the lists of friends mainly comprise people who are already acquainted with. Hence, in order to keep safe online, precautions are taken by simply picking out people who are already known and adding them as friends.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationUluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.subjectSosyal Ağtr_TR
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectMahremiyettr_TR
dc.subjectKişisel Veritr_TR
dc.subjectSocial Networktr_TR
dc.subjectInternettr_TR
dc.subjectPrivacytr_TR
dc.subjectPersonal Datatr_TR
dc.subjectFacebooktr_TR
dc.titleFacebook ta Güvenlik Davranışı Ve Mahremiyet Kaygısı İstanbul da Yaşayan Kullanıcılara İlişkin Bir Araştırmatr_TR
dc.titleSECURITY BEHAVIOUR AND PRIVACY CONCERN ON FACEBOOK: A RESEARCH REGARDING ISTANBUL USERS Security Behaviour and Privacy Concern on Facebbok:A reserch Regarding Istanbul Users
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID107349tr_TR
dc.contributor.authorID141357tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record