Show simple item record

dc.contributor.authorAltınmakas, Derya
dc.contributor.authorÇeçen, Sevdeğer
dc.contributor.authorSerdar Tülüce, Hande
dc.contributor.authorYalçın, Şebnem
dc.date.accessioned2019-05-13T12:16:37Z
dc.date.available2019-05-13T12:16:37Z
dc.date.issued2019-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4724
dc.description.abstractBusiness professionals, who use English language in their daily interactions at global corporate companies in Turkey, have been educated within the paradigm of teaching and learning of English as a Foreign Language (EFL). However, as most of their interactions in business world take place with speakers of other languages in multilingual/cultural settings, these professionals' use of English language as Lingua Franca (ELF) may commence to function in different domains with different purposes and communicative outcomes within the paradigm of BELF. However, to our best knowledge, how business professionals in Turkey use and conceptualize English language in their daily business domains and how they position themselves as users of English and BELF have not been investigated. With this aim in mind, we conducted a research with 19 business professionals working at global companies in Istanbul. The data was collected through a survey administered with 19 business professionals and semi-structured interviews with five informants working in top positions at those companies which serve global customers. The findings of the study revealed that business professionals in Turkey are in a state of flux between the two paradigms - i.e., EFL and ELF toward the construction of BELF because EFL and ELF co-exist in their minds.tr_TR
dc.description.abstractİngilizceyi Türkiye'deki global kurumsal şirketlerde günlük etkileşimlerinde kullanan işletme uzmanları, Yabancı Dil Olarak İngilizce (EFL) öğretme ve öğrenme paradigması çerçevesinde eğitim almışlardır. Bununla birlikte, iş dünyasındaki etkileşimlerinin çoğu, çok dilli / kültürel ortamlarda diğer dillerin konuşmacıları ile gerçekleştiğinden, bu profesyonellerin İngilizce dilini Lingua Franca (ELF) olarak kullanması, farklı alanlarda farklı amaçlar ve iletişimsel sonuçlar doğurabilir. BELF'in paradigması. Ancak, ülkemizdeki işletme uzmanlarının günlük iş alanlarında İngilizce dilini nasıl kullandıklarını ve kavramsallaştırdıklarını ve kendilerini İngilizce ve BELF kullanıcıları olarak nasıl konumlandırdıklarını bilmedik. Bu amaç doğrultusunda, İstanbul'da global şirketlerde çalışan 19 işletme uzmanıyla bir araştırma yaptık. Veriler, 19 işletme uzmanı ile yapılan bir anket ve küresel müşterilere hizmet veren firmalarda üst sıralarda çalışan beş kişi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, Türkiye'deki işletme profesyonellerinin iki paradigma arasında bir kayma durumunda olduğunu ortaya çıkardı, yani EFL ve ELF, BELF inşasına doğru, çünkü EFL ve ELF akıllarında var.
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.relationHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)tr_TR
dc.subjectBELFtr_TR
dc.subjectELFtr_TR
dc.subjectEFLtr_TR
dc.subjectBusiness Professionalstr_TR
dc.subjectYabancı Dil olarak İngilizce (YDİ)tr_TR
dc.subjectOrtak Dil olarak İngilizce (ODİ)tr_TR
dc.subjectOrtak Dil olarak İş İngilizcesi (ODİİ)tr_TR
dc.subjectiş insanlarıtr_TR
dc.titleConceptual Transition from English as a Foreign Language to BELFtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID107385tr_TR
dc.contributor.authorID29634tr_TR
dc.contributor.authorID203892tr_TR
dc.contributor.authorID184237tr_TR
dc.identifier.wos457525000003
dc.identifier.wos457525000003en


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record