Show simple item record

Taze Kaşar Peyniri ve Süt Kaymağından İzole Edilen Listeria monocytogenes ve Esherichia coli O157:H7’nin Moleküler Tanımlaması

dc.contributorSağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences Beslenme ve Diyetetik / Nutrition and Dieteticstr_TR
dc.contributor.authorEkici, Gözde
dc.contributor.authorDümen, Emek
dc.contributor.authorBayrakal, Gülay Merve
dc.contributor.authorErgin, Sevgi
dc.date.accessioned2019-01-10T11:34:41Z
dc.date.available2019-01-10T11:34:41Z
dc.date.issued2019-01-07
dc.identifier.issn1300-6045
dc.identifier.other1309-2251
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.9775/kvfd.2018.20702
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4253
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to analyze the risk factors related to Listeria monocytogenes and Esherichia coli O157:H7 monitoring in fresh kashar cheese and milk creme in the province of Istanbul. It has 100 pieces of fresh kashar cheese and 100 pieces of milk creme material. Samples were confirmed by PCR methods and genetic basis with conventional microbiological sowing methods and analysis methods. Another case for the study is to obtain significant epidemiological environment for the field strains in the country in terms of L. monocytogenes and E. coli OH157: H7, where high polymorphic protein structures and rapid genetic variation exist. In the study, 4 (2%) of E. coli OH157: H7 and 6 (3%) of L. monocytogenes were found among 200 milk slices and fresh kashar cheese samples. Those microorganisms can easily reproduce in natural environment such as soil and silage and with primer/secondary contamination, they appear to be health threatening food related pathogens. It is suggested to have studies for optimal food safety and this can be provided in accordance with appropriate legislation.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışma ile İstanbul ilinde satışa sunulan, taze kaşar peyniri ve süt kaymağı örneklerinde Listeria monocytogenes ve Esherichia coli O157:H7 varlığı ile halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında rastgele örneklem yöntemi ile toplanmış olan 100 adet taze kaşar peyniri ve 100 adet süt kaymağı materyal olarak kullanılmıştır. Örnekler, konvansiyonel mikrobiyolojik ekim teknikleri kullanılmasının yanısıra PCR yöntemi ile moleküler ve genetik bazda doğrulanmıştır. Çalışmanın farklı bir amacı da, yüksek polimorfik protein yapılarına sahip ve hızlı genetik varyasyon yeteneği bulunan L. monocytogenes ve E. coli OH157:H7 açısından ülkemizdeki saha suşları hakkında önemli epidemiyolojik verilerin elde edilmesidir. Çalışma sonucunda, analiz edilen toplamda 200 adet olan süt kaymağı ve taze kaşar peyniri örneklerinden 4 adedi (%2) E. coli OH157:H7 ve 6 adedi (%3) ise L. monocytogenes açısından pozitif olarak tespit edilmiştir. Söz konusu mikroorganizmalar, toprak ve silaj gibi doğal çevre ortamlarında rahatça üreyebilmesiyle ve primer/sekonder kontaminasyonlar nedeniyle halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden gıda kaynaklı patojenler arasında yer almaktadır. Optimal gıda güvenliğinin sağlanması ve gıdanın mevzuata uygun şekilde tüketiciye ulaşması yönünde çalışmalar yapılması önerilmektedir.
dc.description.sponsorshipThis study was supported by İstanbul University Scientific Researches Project Unit with the Issue Numbers of 51047tr_TR
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.relationKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectPCRtr_TR
dc.subjectFood safetytr_TR
dc.subjectL. monocytogenestr_TR
dc.subjectE. colitr_TR
dc.subjectPCR
dc.subjectGıda güvenliği
dc.subjectL. monocytogenes
dc.subjectE. coli
dc.titleMolecular Identification of Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157: H7 Isolated from Fresh Kashar Cheese and Milk Cremetr_TR
dc.titleTaze Kaşar Peyniri ve Süt Kaymağından İzole Edilen Listeria monocytogenes ve Esherichia coli O157:H7’nin Moleküler Tanımlaması
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID110385tr_TR
dc.contributor.authorID218728tr_TR
dc.identifier.wos455022100011
dc.identifier.wos455022100011en
dc.identifier.scopus2-s2.0-85060993117
dc.identifier.scopus2-s2.0-85060993117en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record