Show simple item record

Forgiveness Flexibility Scale For Secondary Education: Validity and reliability study

dc.contributorEğitim Fakültesi / Faculty of Education Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Educational Sciencestr_TR
dc.contributor.authorÇolak, Tuğba Seda
dc.contributor.authorKoç, Mustafa
dc.contributor.authorEker, Halime
dc.contributor.authorDüşünceli, Betül
dc.date.accessioned2018-12-26T11:06:10Z
dc.date.available2018-12-26T11:06:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier14tr_TR
dc.identifier14tr_TR
dc.identifier14tr_TR
dc.identifier.issn2458-9489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4150
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinde affetme esnekliğini belirleyen bir ölçek geliştirmek ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırma 651 ortaöğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için kullanılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansının %45.5’ini açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre; toplam 14 madde, üç faktörde toplanmaktadır. Faktörler affetmeyi tanıma, affetmeyi içselleştirme ve gerçek affetmeyi uygulama olarak tanımlanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması testi ikiye ayırma yöntemi ile gerçekleştirildiğinde .71 (p<.01) korelasyon bulunmuştur. Bu sonuçlara dayanarak Affetme Esnekliği Lise Formu Ölçeğinin eğitim ve psikoloji alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of the study is to develop a scale which determines forgiveness flexibility level of secondary education students and to test reliability and validity of the scale. The study was actualized with 651 secondary education students. As result of exploratory factor analysis, which was used to test structure validity of the scale, a structure which explains 45.5% variance of total scale was attained. According to results of exploratory factor analysis, total 14 items collected at three factors. Factors were identified as recognition of forgiveness, internalization of forgiveness and practice of genuine forgiveness. When scale’s reliability study was made by splithalf reliability method, correlation found .71 (p<.01). It can be said based on the findings that Forgiveness Flexibility Scale High School Form is a reliable and valid instrument which can be used in the fields of education and psychology.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationInternational Journal of Human Sciencestr_TR
dc.subjectAffetmetr_TR
dc.subjectAffetme Esnekliği Ölçeğitr_TR
dc.subjectGeçerliktr_TR
dc.subjectGüvenirliktr_TR
dc.subjectForgivenesstr_TR
dc.subjectForgiveness Flexibility Scaletr_TR
dc.subjectValiditytr_TR
dc.subjectReliabilitytr_TR
dc.titleOrtaöğretim Öğrencilerinde Affetme Esnekliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dcterms.titleForgiveness Flexibility Scale For Secondary Education: Validity and reliability study
dc.contributor.authorID136252tr_TR
dc.contributor.authorID5766tr_TR
dc.contributor.authorID277021tr_TR
dc.contributor.authorID204714tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record