Show simple item record

Characteristics and Classification of Karaman Dialects

dc.contributorFen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturetr_TR
dc.contributor.authorKarpuz, Hacı Ömer
dc.contributor.authorUysal, İdris Nebi
dc.date.accessioned2018-11-23T10:04:38Z
dc.date.available2018-11-23T10:04:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn2458-9071
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3515
dc.description.abstractİç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer alan ve Akdeniz Bölgesi’nde de toprakları bulunan Ka- raman, merkez ilçeyle birlikte 6 ilçe ve bunlara bağlı 10 kasaba ve 158 köyden oluşmaktadır. Karaman ağızları, bölgedeki hâkim etnik yapının, Oğuz-Türkmen unsurlarının genel özellikle- rini taşımaktadır. Ancak çalışmamızda tespit ettiğimiz birtakım farklılıklar sonucunda 3 ağız bölgesine ayrılmaktadır. Bunlar; Taşeli Ağız Bölgesi, Ayrancı Ağız Bölgesi, Merkez ve Civarı Ağız Bölgesi.tr_TR
dc.description.abstractKaraman; where is located in south of Middle Anatolia and has lands in Akdeniz region, has 6 counties with centric county, 10 towns and 158 villages which belong to 6 counties. Karaman dialects bear common characteristics of Oguz-Turkoman tribes that is dominant ethnic structure in the region but as a result of some differences that we have determined in our study, Karaman dialects are divided three sub-dialect regions. These are; Taşeli Dialect Region, Ayrancı Dialect Region, Center and Around Dialect Region.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationSelçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.subjectKaraman ağızlarıtr_TR
dc.subjectağıztr_TR
dc.subjectağız sınıflandırmasıtr_TR
dc.subjectalt ağız bölgeleritr_TR
dc.subjectKaraman dialectstr_TR
dc.subjectdialecttr_TR
dc.subjectclassificationtr_TR
dc.subjectdialect classificationtr_TR
dc.subjectsub-dialect regionstr_TR
dc.titleKaraman İli Ağızlarının Özellikleri ve Sınıflandırılmasıtr_TR
dc.titleCharacteristics and Classification of Karaman Dialects
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID6846tr_TR
dc.contributor.authorID28319tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record