Now showing items 1-1 of 1

    • Tıbbi Malzemelerin Stok Yönetimine Analitik bir Yaklaşım 

      Torbalı, Bilge; Aktin, Ayşe Tülin (2018)
      Etkin stok yönetimi politikalarının uygulanması, sağlık hizmetleri sektöründe hayati bir önem taşımaktadır. Tıbbi malzemelerin hatalı kullanımı ve yetersizliği, hastanenin yalnızca mali durumunu olumsuz etkilemekle kalmamakta; ...