Now showing items 54-73 of 129

  • E-Ticaret Müşteri Davranışını Tahmin Etmek İçin Bir Veri Madenciliği Yaklaşımı 

   Üney-Yüksektepe, Fadime; Altunan, Büşra; Arslan, Ebru Dilara; Seyis, Merve (2018-06)
   1841 yılında kurulan Watsons, 11 farklı pazarda 6300'den fazla mağaza ile dünyanın önde gelen güzellik ve kişisel bakım endüstrilerinden biridir.280 Watsons mağazasına ek olarak, online alışveriş de Türk müşterileri için ...
  • Ekonomi Dersinin Önemi 

   Tarhan, İbrahim Ethem (NWSA - Social Sciences, 2012-01)
   Günümüzde öğretim üyeleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde branş dersleri olmayan işletme Yönetimi, Ekonomi, Pazarlama Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi gibi derslerin öğrencilere faydası olup olmadığını tartışmaktadırlar. ...
  • Engineering the band gap of LaCrO3 doping with transition metals (Co, Pd, and Ir) 

   Polat, Özgür; Durmuş, Zehra; Coşkun, Fatih Mehmet; Coşkun, Mustafa; Turut, Abdulmecit (Springer, 233 Spring St, New York, Ny 10013 USA, 2018-03)
   Exceptional properties such as dielectric, ferroelectric, piezoelectric, magnetic, catalytic, and photovoltaic of perovskite materials open new doors to many groundbreaking discoveries for unique device ideas. These materials ...
  • Evaluating Machine Tool Alternatives Through Modified TOPSIS And Alpha-Cut Based Fuzzy ANP 

   Ayağ, Zeki; Özdemir, Rifat Gürcan (Elsevier Science Bv, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2012-12)
   The problem of machine tool selection among available alternatives has been critical issue for most companies in fast-growing markets for a long time. In the presence of many alternatives and selection criteria, the problem ...
  • Extension of WASPAS with spherical fuzzy sets 

   Gündoğdu, Fatma Kutlu; Kahraman, Cengiz (2019)
   The 3D extensions of ordinary fuzzy sets such as intuitionistic fuzzy sets (IFS), Pythagorean fuzzy sets (PFS), and neutrosophic sets (NS) aim to describe experts’ judgments more informatively and explicitly. In this paper, ...
  • Frequency and temperature dependent electrical and dielectric properties of LaCrO3 and Ir doped LaCrO3 perovskite compounds 

   Polat, Özgür; Coşkun, M.; Coşkun, F. M.; Durmuş, Zehra; Çağlar, Müjdat; Turut, Abdulmecit (Elsevier Science Sa, Po Box 564, 1001 Lausanne, Switzerland, 2018-04-05)
   Perovskite oxide materials, especially perovskite lanthanum chromium oxide, LaCrO3 (LCO) have taken considerable attention among the scientists due to the changing optical, electrical, dielectric and magnetic properties ...
  • From 1D to 3D Membership:Sphericalfuzzy Sets 

   Kutlu Gündoğdu, Fatma; Kahraman, Cengiz (2019-09)
   All the extensions of ordinary fuzzy sets with three dimensional membership functions such as intuitionistic fuzzy sets (IFS), Pythagorean fuzzy sets (PFS), and neutrosophic fuzzy sets (NFS) aim at defining the judgments ...
  • Fuzzy C-Means Algorithm with fixed cluster centers for uncapacitated facility location problems: Turkish case study 

   Esnaf, Şakir; Küçükdeniz, Tarık (2014)
   In this study, a new algorithm to solve uncapacitated facility location problems is proposed. The algorithm is a special version of original fuzzy c-means (FCM) algorithm. In FCM algorithm, unlabeled data are clustered and ...
  • Fuzzy integrated vulnerability assessment model for critical facilities in combating the terrorism 

   Akgün, İlker; Kandakoğlu, Ahmet; Özok, Ahmet Fahri (Pergamon-Elsevier Science Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford Ox5 1Gb, England, 2010-05)
   Critical facility vulnerability assessment is a highly complex strategic activity in combating the terrorism and necessitates a structured quantified methodology to support the decision-making process in defense planning. ...
  • Fuzzy Modelling and Efficiency in Health Care Systems 

   Özok, Ahmet Fahri (Ios Press, Nieuwe Hemweg 6B, 1013 Bg Amsterdam, Netherlands, 2012)
   American Medical Institute reports that each year, because of the medical error, minimum fifty thousand people are dead. For a safety and quality medical system, it is important that information systems are used in health ...
  • Hasta ve Hasta Yakınları Tarafından Sağlık Çalışanlarına Karşı Uygulanmakta Olan Şiddet Vakalarının Nedenleri ve Çözüm Önerileri 

   Tarhan, İbrahim Ethem (2019-06)
   Ülkemizde her geçen gün hekimlere hastalar tarafından sözlü ve fiziki saldırılar yapılmaktadır. Basında yer alan ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanan benzer vakaların artış göstermesi toplumumuzda büyük üzüntülere ...
  • Hastane Yeri Seçiminde Küresel Bulanık TOPSIS Yöntemi 

   Kutlu Gündoğdu, Fatma (2019-06-11)
   Sezgisel bulanık kümeler (IFS), Pisagor bulanık kümeleri (PFS) ve nötrosofık kümeler (NS) gibi sıradan bulanık kümelerin üç boyutlu uzantıları, uzmanların kararlarını daha bilgilendirici ve açık bir şekilde tanımlamalarını ...
  • Havaalanı Yer Hizmetlerinde Kalite ve Süreç İyileştirme Çalışmaları 

   Akburak, Dilek; Şenvar, Özlem (2018-06)
   Günümüzde hava yolu taşımacılığı ve hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Bu talebi karşılamak için müşteri odaklı olmanın çok önemli olduğu havacılık sektöründe, müşteri beklentilerini ...
  • Bir ilaç Firmasında Hammadde Sipariş Miktarının ve Stok Seviyelerinin Optimizasyonu 

   Üney-Yüksektepe, Fadime; Bodur, Buket; Akman, Gökcan; Sönmez, Rojda Nisa; Altınyar, Aydan (2019-06)
   Günümüzde küreselleşmeyle birlikte şirketler arasındaki rekabet artmakta olup, ilaç şirketleri artan talep ile daha fazla ürün üretme hedefli koymaya başlamaktadır. Son dönemdeki demografik yapının değişmesi, ortalama yaşam ...
  • Implementation of a Recycling System in PG Turkey Using a Two-Stage Approach for Network Design and Vehicle Routing 

   Yavaş, Burçay; Keskin, Beril; Kulunçkıran, Duhan; Aktin, Ayşe Tülin (2018)
   Sustainability has become an inevitable concept for companies in the modem world. Consequently, converting used products to secondary raw materials and incorporating them into the recycling process is becoming important ...
  • Implementation of Lean Six Sigma for Airline Ground Handling Process 

   Akburak, Dilek; Şenvar, Özlem (2018-06)
   Lean six sigma methodology offers a broad range of assessments and im­plementation services to meet the demands and challenges organizations face in to­day’s global marketplace, where improved processes and unobstructed ...
  • Industry 4.0 Score Prediction of Turkish SMEs via Data Classification 

   DÜNDAR, Uğurcan; Üney-Yüksektepe, Fadime; Gergin, Zeynep; ILHAN, DOGAN AYBARS; Güneş Gençyılmaz, Mehmet; Çavdarlı, Ali İhsan (2019-08)
   Todays most important industrial concept for companies is to be able to incorporate new technologies into their planning and monitoring systems. These technologies include sensor systems, cloud technologies, automation, ...
  • Industry 4.0 Scorecard for SMEs 

   Gergin, Zeynep; Üney Yüksektepe, Fadime; Gençyılmaz, Mehmet Güney; Aktin, Ayşe Tülin; İlhan, Doğan Aybars; Dündar, Uğurcan; Cebeci, Özay; Çavdarlı, Ali İhsan (Springer, 2018-09)
   Today the industry is revolutionizing into a new era with the total integration of all elements of the production through digitalization and establishing communication between each other. This new revolution is named as ...
  • Intellegent Sytems for Disaster Management : Anmanned Aerial Vehicles 

   DÜNDAR, Uğurcan (2019-07)
   This paper formulates the UAVs' surveillance problem as a location-routing problem, where limited energy capacities of UAVs are modeled explicitly as constraints that account for their different flight statuses. The ...
  • Intelligent systems for disaster management: Unmanned aerial vehicles’ surveillance problem with energy consumption constraints 

   Angün, E.; Dündar, U. (2020)
   This paper formulates the UAVs’ surveillance problem as a location-routing problem, where limited energy capacities of UAVs are modeled explicitly as constraints that account for their different flight statuses. The ...