Show simple item record

dc.contributor.authorErkan Yazıcı, Yasemin
dc.date.accessioned2018-11-15T07:39:02Z
dc.date.available2018-11-15T07:39:02Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3367
dc.description.abstractBu araştırmada, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Perspektif dersini alan öğrencilerin perspektif çizme başarısı ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, dersi alan 11 öğrenciye Kolb’un Öğrenme Stili Envanteri uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre 3 öğrencinin yerleştiren, 3 öğrencinin değiştiren, 2 öğrencinin ayrıştıran ve 3 öğrencinin özümseyen öğrenme stiline sahip olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra yapılan atölye çalışması sonucunda elde edilen çizimler analiz edilmiş ve öğrencilerin öğrenme stilleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin perspektif çizme başarısı ve öğrenme stilleri arasında anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis paper investigates the relationship between the learning styles and perspective drawing performance of the students enrolled in the Architectural Perspective course in the Department of Architecture of Istanbul Kultur University. For this purpose, Kolb’s Learning Style Inventory was used to identify the learning styles of 11 students taking the course. It was found that 3 of the students were accomodators, 3 of the students were divergers, 2 of the students were convergers and 3 of the students were assimilators. Drawings obtained from a workshop conducted afterwards were analyzed and compared with the perspective drawing performance of students. Results of this study indicate that there is a significant relationship between the perspective drawing performance and learning styles of students.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ataköy Kampüsü, Bakırköy/İSTANBULtr_TR
dc.subjectPerspektif Çizme Başarısıtr_TR
dc.subjectÖğrenme Stilleritr_TR
dc.subjectKolb Öğrenmetr_TR
dc.subjectStili Envanteritr_TR
dc.subjectPerspective Drawing Performance
dc.subjectLearning Styles
dc.subjectKolb's Learning Styles Inventory
dc.titleMimarlık Öğrencilerinin Perspektif Çizme Başarısı ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID112309tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record