Now showing items 1-1 of 1

    • Üç Canlı Türünün Oluşturduğu Besin Zinciri Modelinde Kaos 

      Kara, Rukiye; Can, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
      Bu çalışmada, aynı ekosistem içerisinde yaşayan üç farklı canltı türü arasındaki etkileşimi inceleyen bir besin zinciri modeli ele alınmış ve bu modelin denge noktalarında sisteminin kararlılık analizleri yapılmıştır. ...