Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Öykü Ezgi
dc.date.accessioned2014-08-08T08:49:55Z
dc.date.available2014-08-08T08:49:55Z
dc.date.issued2007-03
dc.identifier.issn1303-2739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/323
dc.description.abstractÇalışmada, başta ürün ya da hizmetin kimi temel özelliklerini aktaran bir araç konumunda olan reklamın süreç içinde toplumsal ve akçasal sonucunda yaşam biçimleri, imgeler yaratan bir ekinsel olguya dönüşümü ele alınmıştır. Çalışmada, küreselleşmenin reklam iletilerinin içrekleri üzerindeki etkisi, reklam ekin ve sanat yapıtı arasındaki ilinti irdelenmiştir. bu bağlamda Levi's reklamlarında kullanılan Davut Yontusu göstergebilimsel bir çözümlemeyle incelenerek, günümüzde reklamların iletilerinde sanat yapıtlarından yararlanarak tüketiciler üzerinde uyandırılmak istenilen güzelduyusal etkiye vurgu yapılmıştır.tr
dc.description.abstractIn this paper, the advertisement primarily indicating the main principles of a product or a service will be under target. With regard to such an understanding, the process of advertisement's transformation into a cultural fact creating lifestyles and images is evaluated. In addition to the effect of globalization upon the content of commercial messages, the tripartite relationship among advertisement-culture-art work is also considered in this work. Regarding these considerations, the David Sculpture used in Levi's advertisement shall be analyzed in line with a semiological perspective. Besides, the adoption of artificial objects throughout the contemporary comercial messages in order to awake the sensation of beauty from the side of the advertisement-receiver is underlined.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
dc.subjectEkintr_TR
dc.subjectYaşam Biçimitr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectImgetr_TR
dc.subjectCroptr_TR
dc.subjectLifestyletr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.subjectImagetr_TR
dc.titleYaşam Biçimi ve Sanat Yapıtlarının Reklama Yansımasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record