Show simple item record

An Evaluation of Preschool Teachers’ Clasroom Manangement Skills: TRNC Sample

dc.contributorEğitim Fakültesi / Faculty of Education Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı / Elementary Educationtr_TR
dc.contributor.authorToran, Mehmet
dc.contributor.authorGençgel Akkuş, Handan
dc.date.accessioned2018-11-07T12:27:40Z
dc.date.available2018-11-07T12:27:40Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier24tr_TR
dc.identifier24tr_TR
dc.identifier24tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3185
dc.description.abstractAraştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma betimsel yöntem benimsenmiş ve araştırmanın grubunu KKTC örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile birlikte Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizi sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerinde öğretmenlerin demografik değişkenlerden cinsiyet, hizmet içi kurs, çalışılan yaş grubu ve sınıfta bulunan çocuk sayısı gibi değişkenler arasında farklılığın olmadığı, buna karşın öğrenim düzeyi, mezun olunan lisans programı, mesleki deneyim gibi değişkenler arasında ise farklılıkların olduğu saptanmıştırtr_TR
dc.description.abstractThe aim of the study was to investigate the classroom management skills of preschool teachers, working in preschool education centres, based on the demographic variables. Descriptive methodology was used in the study and the study took place in TRNC sample. Personal information form and the “Classroom Management Skills for Preschool Teachers Scale” are used as data collection tools. The results of the study revealed that there is no difference between the variables of the classroom management skills of preschool teachers in terms of gender, in-service training, age range of the students and number of students in the class. Whereas, differences are found between the variables such as level of education, graduated degree program and occupational experience.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationKastamonu Eğitim Dergisitr_TR
dc.subjectSınıf Yönetimitr_TR
dc.subjectOkul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi Becerileritr_TR
dc.subjectOkul Öncesi Öğretmenitr_TR
dc.subjectClassroom Managementtr_TR
dc.subjectClassroom Management Skills in Pre-School Educationtr_TR
dc.subjectPreschool Teacherstr_TR
dc.titleOkul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneğitr_TR
dc.titleAn Evaluation of Preschool Teachers’ Clasroom Manangement Skills: TRNC Sample
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID127979tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record