Show simple item record

Montessori Yaklaşımın Çocukların Kavram Edinimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

dc.contributorEğitim Fakültesi / Faculty of Education Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı / Elementary Educationtr_TR
dc.contributor.authorToran, Mehmet
dc.contributor.authorTemel, Zeynep Fulya
dc.date.accessioned2018-11-07T11:59:01Z
dc.date.available2018-11-07T11:59:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier13tr_TR
dc.identifier13tr_TR
dc.identifier13tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3184
dc.description.abstract: The main purpose of this research is to examine the effect of Montessori education approach on 4-6-year-old children’s concept acquisition such as school readiness, direction/position, self/social awareness, texture/material, quantity and time/sequence. Th emethod of this research was pre-test/ post-test, experimental and control group. Pre-test/post-test was carried out to examine the effect of the Montessori education on 4-6 year- old children who are the experimental group and the control group was formed to compare the effect of Montessori education on the experimental group. Sample of research consisted of 24 children who were educated with Montessori education at Gazi University Faculty of Vocational Education Department of Child Development and Education Application Preschool and 24 children who were educated at Ankara University Application Preschool and Child Club, where MoNE’s curriculum was carried out. For children’s acquisition of concepts such as school readiness, direction/position, self/social awareness, texture/material, quantity and time/sequence Bracken Basic Concept Scale-Revised was used as data collecting instruments. Comparing both groups for pre-test and post-test mean score obtained from Bracken Basic Concept Scale-Revised results show that statistical differences were found between the experimental and the control group and these differences were in favor of the experimental group. There are differences between children who got education through Montessori approach and MoNE’s curriculum in school readiness, direction/position, self/social awareness, texture/material, quantity and time/sequence areas.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı Montessori yaklaşımının 4-6 yaş arası çocukların kavram edinimleri (okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama) üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışmada araştırma modeli olarak ön test, son test ve deney-kontrol gruplu deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmada deney grubundaki 4-6 yaş arası çocuklara verilen Montessori eğitiminin etkisini ölçmek amacı ile ön test-son test çalışması yapılmış ve Montessori yaklaşımının deney grubu üzerindeki etkisini karşılaştırmak amacı ile kontrol grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunun oluşturulmasında deney grubunu Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Uygulama Anaokuluna devam eden ve Montessori eğitimi alan 4-6 yaş arasındaki 24 çocuk, kontrol grubunu ise Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu ve Çocuk Kulübüne devam eden MEB Okul Öncesi Eğitim Programının uygulandığı okul öncesi eğitimi alan 24 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; çocukların kavram edinimleri (okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama) için Bracken Temel Kavram Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu kullanılmıştır. Bulgular, grupların Bracken Temel Kavram Ölçeğinin alt ölçeklerinden aldıkları ön test-son test aritmetik ortalama puanları karşılaştırıldığında, deney ve kontrol grubu arasındaki istatistiksel farkların deney grubu lehine olduğunu göstermektedir. Montessori eğitimi alan çocuklar ve Montessori eğitimi almayan çocuklar karşılaştırıldığında okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama gibi kavram alanlarında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.relationElementary Education Onlinetr_TR
dc.subjectMontessori Approachtr_TR
dc.subjectPreschool Educationtr_TR
dc.subjectChildrentr_TR
dc.subjectConcept Acquisitiontr_TR
dc.subjectMontessori Yaklaşımıtr_TR
dc.subjectOkul Öncesi Eğitimtr_TR
dc.subjectÇocuklartr_TR
dc.subjectKavram Edinimitr_TR
dc.titleExamining the Effects of the Montessori Approach on Children’s Concept Acquisitiontr_TR
dc.titleMontessori Yaklaşımın Çocukların Kavram Edinimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID127979tr_TR
dc.contributor.authorID7909tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record