Show simple item record

Sustainable development for early childhood education: A review of publications in Turkey

dc.contributorEğitim Fakültesi / Faculty of Education Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı / Elementary Educationtr_TR
dc.contributor.authorToran, Mehmet
dc.date.accessioned2018-11-07T11:51:41Z
dc.date.available2018-11-07T11:51:41Z
dc.date.issued2017-04
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171116
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3183
dc.description.abstractErken çocukluk döneminde gelişimin hızlı olması, birçok yeterliliğin bu dönemde edinilmesi ve bu yeterliliklerin kalıcı olması açısından yaşamın en önemli yılları olarak kabul edilmektedir. Bu yıllarda sunulan eğitim için geliştirilmiş program ve uygulamaların çocuklar üzerindeki etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda mevcut araştırma Türkiye’de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma bağlamında yapılan yayınlara yönelik bir değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma yayınlara yönelik belli kriterlere göre bir değerlendirmeyi içerdiği için nitel bir çalışma olarak kurgulanmış ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yapılmış Türkiye menşeili yayınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağı nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yayınların niteliğine göre kategoriler oluşturularak içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın veri kaynağının analizi sonucunda araştırma sayısının düşük olduğu buna karşın son yıllarda araştırmaların arttığı ve bu araştırmaların büyük bir çoğunluğunun bildiri türünde olduğu, farkındalık düzeyini incelemek amacıyla yapıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte örneklem olarak çocukların belirlendiği araştırmaların yüksek olduğu ve hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe Early childhood is a rapid period of development of human life and is considered to be the most important years of life due to acquisition of many qualifications and the permanence of these competences in the ensuing years. For this reason, the programs and practices developed for these years of education have a profound effect on children. In this context, the present research aims to evaluate the publications in the context of sustainable development for early childhood education in Turkey. The research was structured as a qualitative study because it included an evaluation according to certain criteria for publications, and document analysis method was used. The data set of the study constitutes publications originating in Turkey on sustainable development for early childhood education. Content analysis was performed by creating categories according to qualitative research methods of the research data set and qualitative analysis of document review publications. The analysis of the data set of the research demonstrates that there is few research studies conducted, however; in recent years, the number of research studies has dramatically increased in number, and a large majority of these studies are in the form of papers that aim to examine the level of awareness. In addition, it has been determined that the research on which the children are identified as the sample is high and both quantitative and qualitative research methods are frequently used.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationErken Çocukluk Çalışmaları Dergisitr_TR
dc.subjectErken çocukluk eğitimitr_TR
dc.subjectsürdürülebilir kalkınmatr_TR
dc.subjecterken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınmatr_TR
dc.subjectEarly childhood educationtr_TR
dc.subjectsustainable developmenttr_TR
dc.subjectsustainable development for early childhood educationtr_TR
dc.titleErken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma: Türkiye kökenli yayınlara yönelik bir değerlendirmetr_TR
dc.titleSustainable development for early childhood education: A review of publications in Turkey
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID127979tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record