Show simple item record

Children and Books: An Evaluation According to Piaget's Play Theory

dc.contributorEğitim Fakültesi / Faculty of Education Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı / Elementary Educationtr_TR
dc.contributor.authorToran, Mehmet
dc.contributor.authorDilek, Aytaç
dc.date.accessioned2018-11-07T11:24:18Z
dc.date.available2018-11-07T11:24:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier31tr_TR
dc.identifier31tr_TR
dc.identifier31tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3180
dc.description.abstractÇocuk, yaşama hazırlanma sürecinin her aşamasında çeşitli eğitsel uyarıcılarla karşı karşıya gelmektedir. Çocuklara yönelik hazırlanan resimli hikâye kitaplarının da bu eğitsel uyarıcılar arasında kabul edildiği bilinmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmayla resimli hikâye kitaplarında yer alan çocuk oyunlarının Piaget’nin oyun gelişimi kuramına göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile kurgulanmıştır. Araştırmanın veri seti, benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın veri setini 2012-2015 yılları arasında yayımlanmış 200 resimli hikâye kitabı ve üzerinde “4-6 yaş aralığı için tavsiye edilmektedir” ibaresini taşıyan kitaplar oluşturmaktadır. Araştırmanın temel problemine uygun olarak incelenen 200 adet resimli hikâye kitabından 18’inde oyun olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın veri setinden elde edilen sonuca göre 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak yayımlanmış resimli hikâye kitaplarında yer alan oyunların Piaget’nin oyun gelişimi kuramına göre ya çocukların normal gelişimlerinin gerisinde ya da normal gelişimlerinin ilerisinde oyun türlerinden olduğu, çocukların oyun gelişimlerine uygun oyun türlerine çok az yer verildiği bulunmuştur. Bulgular çocuklar için üretilen resimli hikaye kitaplarının Piaget’nin oyun gelişimi kuramı bağlamında çocukların oyun gelişimine uygunluğunun yeterli düzeyde olmadığı yorumlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe child faces various educational stimuli at every stage of the life-preparation process. It is known that picture story books prepared for children are also accepted among these educational stimuli. In this context, this paper aims to examine the children's plays in pictorial story books according to Piaget's play development theory. The document analysis as a qualitative research technique was employed, and the data set of the study was determined by homogeneous sampling method. The data set of the researcher encompasses 200 illustrated story books published between 2012 and 2015, and the books with an inscription of “Recommended for 4-6 years of age". Upon examination of the books, it was found out that only 18 of the 200 illustrated storybooks contain plays. According to the result obtained from the research data set, it was also found out that the plays included in the picture story books published for the children between the ages of 4 and 6 are either plays types behind the normal development of children or beyond normal development according to Piaget's play development theory, and plays suitable for children’s play development was given only little place. Based on the findings, picture story books written for children were interpreted to be not suitable enough for children’s play development level with regard to Piaget’s play development theory.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationYaşadıkça Eğitimtr_TR
dc.subjectResimli hikâye kitabıtr_TR
dc.subjectçocuk edebiyatıtr_TR
dc.subjectoyun gelişimitr_TR
dc.subjectPiaget’nin oyun kuramıtr_TR
dc.titleÇocuklar ve Kitaplar: Piaget’nin Oyun Kuramına Göre Bir Değerlendirmetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dcterms.titleChildren and Books: An Evaluation According to Piaget's Play Theory
dc.contributor.authorID127979tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record