Show simple item record

dc.contributor.authorArbak, Yasemin
dc.contributor.authorYeşilada, Tahir
dc.date.accessioned2014-07-23T07:23:45Z
dc.date.available2014-07-23T07:23:45Z
dc.date.issued2003-06
dc.identifier.issn1303-2739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/263
dc.description.abstractGünümüz örgütleri kendilerine önemli bir rekabet avantajı sağlama imkânına sahip güçlü kültürleri oluşturmak ve korumak amacıyla örgütleri ile uyumlu elemanları kendilerine çekmek, seçmek ve sosyalleştirmek için yoğun çaba harcamaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı örgüt-kişi uyumundan kuramından hareketle çekim sürecinde bireylerin kişilik özelliklerinin örgütsel çekicilik üzerindeki etkisini incelemek olmuştur. Senaryolara dayalı bir deneysel tasarımın uygulandığı çalışmada elde edilen bulgular farlı gereksinimlere sahip kişilerin bu gereksinimlerine bağlı olarak benzer örgütleri farklı düzeylerde çekici bulduğunu ortaya koymaktadır. Öz saygınlığı düşük kişiler iş güvencesi sağlayan örgütleri öz saygınlığı yüksek olanlara oranla çok daha çekici bulurken, öz saygınlığı yüksek kişiler yenilikçi ve yaratıcı düşünceye imkân tanıyan örgütleri daha çekici bulmuşlardır. Benzer şekilde başarı güdüsü yüksek kişiler ilgi alanına uygun, yenilikçi yaratıcı düşünceye imkan tanıyan, eğitim imkanı sunan örgütleri başarı güdüsü düşük olanlara oranla daha çekici algılamaktadırlar.tr
dc.description.abstractToday organizations put in a great deal of effort in attracting , selecting and socializing job candidates that will fit in with the organization in order to build and maintain a strong culture that will provide them a strategic advantege in competion. In this respect the basic aim of this study was to examine the effects of individual characteristic on attraction using person-organization fit theory. Results of the experimental design supported by scenarios indicate that individuals with different need are differently attracted to different organizational characteristics. While individuals with a lower level of self esteem were more attracted to organizations that provide job security, individuals with a higher level of self esteem were more attracted to organizations that give respect and chence to new and creative ideas. In a similar fashion individuals with a higher need of achievement were more attracted to job of interest and organizations providing chence for new creative ideas and training opportunity.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
dc.subjectKişi-Örgüt Uyumutr_TR
dc.subjectKişi-Kültür Uyumutr_TR
dc.subjectÖrgütsel Çekiciliktr_TR
dc.subjectPerson-Organization Compliancetr_TR
dc.subjectPeople and Culture of Compliancetr_TR
dc.subjectOrganizational Attractivenesstr_TR
dc.titleÖrgüt Kişi Uyumu ve Örgütsel Çekicilik : Hangi Kişiler Ne Tür Örgütleri Daha Çekici Bulur ?tr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record