Now showing items 13-16 of 16

  • Protein: Whey Protein 

   Batar, Nazlı (2019-10)
   Postoperatif dönemde hastalar protein eksikliği ve yağsız vücut kütlesi kaybı riski ile karşı karşıyadır. Bariatrik cerrahiyi daha güvenli bir prosedür haline getirmek için, beslenme yetersizliği riskinin azaltılması ...
  • Serebral Palsy’de Beslenme Tedavisi 

   Çakır Biçer, Nihan (2019-03-20)
  • Toplum sağlığında gıda işletmelerindeki hijyenik tasarımın yeri 

   Ekici, Gözde; AKKAYA, Esra; Bingöl, Enver Barış (2019-12-27)
   Gıda işletmelerinde tüm süreçlerin kusursuz şekilde ilerlemesi için bir takım iş değerlendirmeleri ve tasarım esaslarına gereksinim vardır. Ekipman, proses ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu parametrelerin gıdaları nasıl ...
  • Üniversitesi öğrencilerinin kafein tüketiminin değerlendirilmesi 

   Cin, Pelin; Batar, Nazlı; Güçlü, Duygu (2019-10-10)
   Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve günlük ortalama kafein alimim değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışma İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık ...