Now showing items 1-1 of 1

    • Matematikten Sanata Yansımalar: M.C. Escher 

      Erkan Yazıcı, Yasemin (İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ataköy Kampüsü, Bakırköy/İstanbul, 2011)
      Matematik ve sanat ilk bakışta iki uzak çalışma alanı gibi görünseler de, ikisi de insanın doğayı anlama ve ifade etme çabalarının ürünleridir. Matematik doğayı semboller, sayılar ve denklemlerle zarifçe soyutlamakta ve ...