Now showing items 1-1 of 1

    • Bakü’deki Çok Katlı Konut Yapılarında Mekansal ve Görsel Degişim Süreci 

      Sadıglı, Tural; Erkan Yazıcı, Yasemin (TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi - International Refereed Journal of Design and Architecture, 2018)
      Nüfus yoğunluğunun artışı, teknolojideki yenilikler, ekonomik, sosyal ve siyasi faktörler gibi nedenler, Bakü’deki çok katlı konutların zaman içerisinde hem mekânsal hem de görsel olarak değişim göstermesine neden olmuştur. ...