Show simple item record

Fuzuni̇, his life, his literary personali̇ty and his diwan's noted text

dc.contributor.advisorCeylan, Ömür
dc.contributor.authorEbem, Siyabend
dc.date.accessioned2017-11-10T12:20:00Z
dc.date.available2017-11-10T12:20:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1912
dc.descriptionThrough this master's thesis named "Fuzuni, his life, his literary personality and his diwan's noted text" , Diwan, the only known work of Fuzuni one of the XVII. century's poets, is studied and noted in the frame of scientific methods and its transciptions are written. The poet's life and information about his work are introduced and his literary personality is evaluated. The work has six sections. In the first section, obtained information about the poet's life and profession is presented. In the second section, the information about the work of the poet is presented. In the third section, the poet's literary personality is evaluated, the similarities to the other poets are introduced. In the fourth section, The Diwan is analyzed in terms of content and form. In the fifth section, the noted transcriptions are given. In the sixth section, the facsimile of Diwan whose copy cannot be found in any libraries is presented. With this thesis, Fuzuni's identity and work is revealed and presented in Turkish literature. A gap in Turkish literature is tried to be filled with the help of this thesis.tr_TR
dc.description.abstract"Füzûnî, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divan'ının Notlandırılmış Metni" adını taşıyan bu yüksek lisans teziyle XVII. yüzyıl şairlerinden Füzûnî'nin bilinen tek eseri olan Divan'ının çeviriyazısı yapılmış, eser bilimsel metotlar çerçevesinde incelenmiş ve notlandırılmıştır. Şairin hayatı ve eserlerine dair bilgiler ortaya konmuş ve edebi kişiliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şairin yaşamı ve mesleğiyle ilgili tespit edilebilen bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde şairin eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde şairin edebi kişiliği değerlendirilmiş, diğer şairlerle olan benzerlikler ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde Divan şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Beşinci bölümde Divan'ın notlandırılmış çeviriyazısı verilmiştir. Altıncı bölümde kütüphanelerde hiçbir nüshası bulunmayan Divan'ın tıpkıbasımı verilmiştir. Hazırlanan tezle Füzûnî'nin kimliği ve eseri gün yüzüne çıkarılarak Türk edebiyatı içerisindeki yeri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile Türk edebiyatında bir boşluğun doldurulması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalıtr_TR
dc.subject17. yüzyıltr_TR
dc.subject17th centurytr_TR
dc.subjectDivan edebiyatıtr_TR
dc.subjectDivan literaturetr_TR
dc.subjectEdebi incelemetr_TR
dc.subjectLiterary analysistr_TR
dc.subjectEdebiyattr_TR
dc.subjectLiteraturetr_TR
dc.subjectEski Türk edebiyatıtr_TR
dc.subjectOld Turkish literaturetr_TR
dc.subjectFüzunitr_TR
dc.subjectŞairlertr_TR
dc.subjectPoetstr_TR
dc.titleFüzûnî hayatı, edebi kişiliği ve divan'ının notlandırılmış metnitr_TR
dc.titleFuzuni̇, his life, his literary personali̇ty and his diwan's noted text
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record