Show simple item record

The formative role of work-family conflict in the relationship between work engagement and intention to leave work

dc.contributor.advisorOktuğ, Bige Zeynep
dc.contributor.authorAkgün, Mehmet Cenap
dc.date.accessioned2017-11-08T11:15:50Z
dc.date.available2017-11-08T11:15:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1889
dc.descriptionThe aim of this study is to examine the relationship between work engagement and intention to leave and the formative role of work-family conflict in this relation. The research planned in this direction was carried out with 236 employees working in a firm that produces in the textile sector. The findings of the research showed that there is a significant negative relationship between dedication, absorption, vigor which are subdimensions of work engagement and intention to leave work. It was seen that there was positive significant relationship between work-family conflict and intention to leave work. Within the scope of the study, there was no formative effect of work-family conflict in relation between dedication, absorption and intention to leave work. In addition, it has been shown that work-family conflict plays a formative role in relation between vigor and intention to leave work. The findings of the study emphasize the negative relationship between intention to leave work and work engagement. In addition, when there is a high level of work-family conflict, it draws attention to strength that the opposite relationship between employees' vigorous level and intention to leave work.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide iş-aile çatışmasının biçimlendirici rolünü incelemektir. Bu doğrultuda planlanan araştırma, tekstil sektöründe üretim yapan bir firmada çalışan 236 iş gören ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, çalışmaya tutkunluğun alt boyutları olan adanmışlık, yoğunlaşma ve dinçlik ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. İş-aile çatışması ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında, adanmışlık ve yoğunlaşma ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide, iş-aile çatışmasının biçimlendirici bir etkisi bulunmazken, dinçlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide, iş-aile çatışmasının biçimlendirici bir rol üstlendiği ortaya konmuştur. Çalışmanın bulguları, çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma niyeti ile negatif yönlü ilişkisine vurgu yapmakta, iş-aile çatışmasının yüksek olduğu durumlarda ise, çalışanların dinçlik düzeyleri ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ters yönlü ilişkinin güçlendiğine dikkat çekmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectTekstil sektörütr_TR
dc.subjectTextile sectortr_TR
dc.subjectÇalışanlartr_TR
dc.subjectWorkerstr_TR
dc.subjectÇatışmatr_TR
dc.subjectConflicttr_TR
dc.subjectİş-aile çatışmasıtr_TR
dc.subjectWork-family conflicttr_TR
dc.subjectİşe bağlılıktr_TR
dc.subjectJob involvementtr_TR
dc.subjectİşten ayrılmatr_TR
dc.subjectSeverancetr_TR
dc.titleÇalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş-aile çatışmasının biçimlendirici rolütr_TR
dc.titleThe formative role of work-family conflict in the relationship between work engagement and intention to leave work
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record