Now showing items 11-11 of 11

    • Çağdaş Gelişmelerin-Mimari Strüktüre Etkileri 

      Çamlıbel, A. Nafiz (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-03)
      Yeni fiziksel bulgular, felsefenin getirdiği uzay zamanı, madde ve maddesel enerji kavramları, mimarlıkta dinamik mekan düzeninin kurulmasını, dolayısıyla strüktürünün tasarımını büyük ölçüde etkilemiştir. Mimarlık sanatının ...